Majewski Czesław Marian IPN Lu 00419/65 TW ps. „Henryk” nr. rej. 1975 Łuków

By | 29 października, 2017

Majewski Czesław Marian s. Czesława ur. 16.07.1936 IPN Lu 00419/65 TW ps. „Henryk” nr. rej. 1975 Łuków

Mieszkaniec Łukowa. Wykształcenie wyższe techniczne o specjalności inżynier mechanik. Do współpracy z SB został pozyskany na zasadzie dobrowolności 20.08.1970 r. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Henryk”. W jego charakterystyce pracy wystawionej 3 stycznia 1977 r. przez kier. Sekcji VI Wydz. III KWMO w Siedlcach ppor. M. Jabłońskiego czytamy: //..//.. Tajny współpracownik ps. „HENRYK” został pozyskany do współpracy w sierpniu 1970 r. przez pracownika z byłego RSB w Opolu Lubelskim na zasadzie dobrowolności. Do maja 1975 r. pracował w ZEM „PREDOM-EDA” w Poniatowej i był wykorzystywany w sprawie obiektowej krypt. „FABRYKA”. Od maja 1975 r. pracuje w Zakładzie Remontu Obrabiarek w Łukowie na stanowisku z-cy dyr. d/s technicznych. W dotychczasowej współpracy przekazał 27 informacji opracowanych głównie własnoręcznie dotyczących sytuacji w zakładzie pracy, konfliktach, stosunkach międzyludzkich oraz zachowaniu się przyjeżdżających na zakład cudzoziemców. TW dwukrotnie wyjeżdżał w sprawach służbowych do Belgii i Anglii, w czasie którym był zadaniowany przez naszą Służbę.//..//…..Na obecnym stanowisku posiada duży szacunek wśród załogi, umiejętność kierowania zespołami ludzkimi. Jako TW należy ocenić go pozytywnie informacje przekazuje szczere i prawdziwe, zaangażowany w pracy operacyjnej. Z uwagi na to, że Zakład Remontu Obrabiarek w Łukowie nie spełnia kryteriów sprawy obiektowej i nie pozostając pod naszą ochroną, z TW „HENRYK” postanowiono rozwiązać współpracę. W ZRO nie zachodzi potrzeba posiadania tajnego współpracownika, a z racji zajmowanego stanowiska o interesujących naszą Służbę sprawach będzie nas informował jako KO. //..//…(pisownia oryginalna). W czasie współpracy był 6 razy wynagradzany pieniężnie za przekazywane informacje łączną sumą 3000 zł. W archiwach IPN znajduje się 71 dokumentów dotyczących jego osoby w tym Teczka Personalna i Teczka Pracy.

Dodaj komentarz