Kowalik Wacław IPN Lu 00419/560 TW ps. „Zygmunt” Piaseczno gm. Cegłów pow. Mińsk Mazowiecki

By | 13 października, 2017

Kowalik Wacław s. Pawła ur. 03.10.1922 IPN Lu 00419/560 TW ps. „Zygmunt” Piaseczno gm. Cegłów pow. Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec miejscowości Piaseczno gmina Cegłów powiat Mińsk Mazowiecki. Wykształcenie 7 klas szkoły powszechnej. Zawód wyuczony operator budowlany. W raporcie o zezwolenie na werbunek wystawionym przez sierż. T. Ignatowicza Kier. Dz. Bezp. O.P.I. 26.06.1953 r. Możemy przeczytać między innymi: //..//…..Melduję, że na bud. 302. znajdującej się na ul. Górczewskiej pracuje grupa 24 w której to zatrudnionych jest 38 więźniów. Więźniowie ci są zatródnieni razem z cywilami i mogą uprawiać różnego rodzaju kombinacje, istnieją możliwości robienia i stosowania różnych  form sabotażu, oczem tut. Dz. Bezp. O.P.I. niebędzie w porę powiadomiany z powodu braku na tym obiekcie informatorów. Wobec tego zgodnie z planem zabezpieczenia operacyjnego tego obiektu. Postanowiłem wytypować na werbunek w charakterze informatora, więźnia karnego. Kowalik Wacław//..//….ostatnio zamieszkały W-wa ul. Łochowska nr. 65 hotel robotniczy. Skazany z art. 286 k.k. na dwa lata Obozu Pracy o to że jako operator spręrzarki linowej Metro-Budowa niedopełnił swoich obowiązków i w czasie awarji elektrycznej opuścił samowolnie prace narażając tym skarb Państwa na straty w sumie 113 tysięcy zł. W toku prowadzonej obserwacji stwierdziłem że jest więźniem spokojnym i prawdo mównym co potwierdziło to że wysłał list drogą nielegalną a do czego w toku przeprowadzonego dochodzenia przyznał się i tak wówczas zauważyłem że zależy mu na dobrej opini i nie być karanym i spokojnie nadal pracować na w/w budowie i tym samym skracać sobie wyrok. W toku przesłuchania na okoliczność wysłania grypsu załóważyłem że się załamał i chciałby ten błąd naprawić. Wstępną rozmowę z kandydatem przeprowadzę z kandydatem na temat jego przestępstwa popełnionego na wolności i związany z tym pobyt jego w O.P.I. uwypuklając mu przytym jaką szkodę wyrządził dla Państwa Ludowego narażając go na tak wielkie straty pieniężne. Przesto że no opuścił samowolnie prace oraz nadmienie mu że robienie przestępstw na wolności czy Ośrodku pociąga za sobą przykre koksekwencje, podsuwając mu delikatnie myśl o rehabilitacji po wyrażeniu zgody przystąpie do normalnego werbunku pobierając od niego zobowiązanie i spis krewnych i znajomych połuczjąc go przytym o zasadach konspiracji. Werbunku dokona Mł. Ref. Basiak R. w pokoju Dz. Bezp. dnia 28.VI.53r. o godz. 10-tej gdzie kandydat zostanie wezwany w grupie innych więźniów w celu przeprowadzenia rozmów i odbioru  korespondencji.//..//..Zachowano oryginalną pisownię). Werbunku dokonano zgodnie z powyższym planem a 30.06.1953 r. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Zygmun”. W jego charakterystyce pracy wystawionej 15.03.1954 r. przez Ref. Dz.. III-go O.P. możemy przeczytać: //..//..Inf. ps. „Zygmunt” na czas współpracy z tut. Działem III-ci był aktywnym informatorem. Materiały składane przez niego polegały na prawdzie i przedstawiały wartość operacyjną//..//..12.03.1954 r. zakończył odbywanie kary a 15.03.1954 r. materiały dotyczące jego osoby zostały przekazane do PUBP w Mińsku Mazowieckim celem dalszego wykorzystania jego osoby. 27.09.1954 r. skontaktował się z nim z ramienia PUBP w Mińsku Mazowieckim st. ref. Santonicz i z powodu jego odmowy do współpracy z UB zawnioskował o wyeliminowanie jego osoby z czynnej sieci agenturalnej.   W archiwach IPN znajduje się 14 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz