Kosieradzki Antoni IPN Lu 00414/931 TW ps. „Boss” nr. rej. 8659 Siedlce

By | 2 września, 2017

Kosieradzki Antoni s. Antoniego ur. 17.03.1946 IPN Lu 00414/931 TW ps. „Boss” nr. rej. 8659 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Z wykształcenia technik mechanik. Zatrudniony w Przedsiębiorstwie Budownictwa Komunalnego w Siedlcach na stanowisku inspektora kontroli wewnętrznej. Do współpracy z SB pozyskał go na zasadzie dobrowolności 4.11.1987 roku ppor. Ziemkiewicz  Zdzisław insp. Wydz. V WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Boss”. Celem werbunku było zapewnienie dopływu informacji niezbędnych do zabezpieczenia operacyjnego w/w przedsiębiorstwa. W jego charakterystyce jaką wystawił 22.02.1990 roku por. Zdzisław Ziemkiewicz inspektor WOG WUSW w Siedlcach możemy przeczytać: //..//…..Pracował w PGK Siedlce. Po komplikacjach zdrowotnych przebywa na rencie zdrowotnej. W okresie współpracy odbyto 12 spotkań na terenie miasta i po za w samochodzie pracownika, w domu TW lub lokalu gastronomicznym. Podczas współpracy systematyka była słaba spowodowana problemami zdrowotnymi TW, był wynagradzany w formie pieniężnej i w postaci prezentów. Uzyskiwane informacje były rzeczowe, lecz płytkie i niesystematyczne. Wnioski 1. Ze względu na obecną sytuację społeczno-polityczną w kraju i reorganizacje Resortu Spraw Wewnętrznych wnoszę o rozwiązanie współpracy z dniem 22.02.1990 roku.//..//…..(zachowano oryginalną pisownię) W archiwach IPN znajduje się 21 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz