Głowacki Tadeusz Zbigniew KO ps. „GT” Siedlce

By | 15 czerwca, 2017

Głowacki Tadeusz Zbigniew s. Jana ur. 23.03.1939 IPN Lu 00414/531 KO ps. „GT” nr. rej. 6385 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Od 25.08.1982 roku był wykorzystywany, jako Kontakt Operacyjny do kontroli operacyjnej Sprawy Operacyjnego Rozpracowywania figuranta, który wyemigrował na stałe wraz z rodziną do Nowej Zelandii. (chodziło tu o Jerzego Maciej Kublikowskiego). Z ramienia SB prowadził go por. Marcin Pawlak insp. Wydz. V WUSW w Siedlcach. Współpracę z nim zakończono 13.03.1989 roku a jego akta złożono w archiwum WZO WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii B-5. W archiwach IPN znajduje się 11 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz