Franczuk Roman TW ps. „Jan II” Siedlc

By | 14 maja, 2017

Franczuk Roman s. Franciszka ur. 01.08.1930 IPN Lu 00419/72 i IPN Lu 00414/64 TW ps. „Jan II” nr. rej. 3803 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie niepełne średnie (3 klasy liceum pedagogicznego). Wykształcenie specjalne – Oficerska Szkoła Polityczna WP. Oficer rezerwy Wojska Polskiego w stopniu porucznik.  Zatrudniony w charakterze pracownika umysłowego (st. technik BHP) w Siedleckiej Spółdzielni Kominiarzy w Siedlcach. Solista regionalnego zespołu pieśni i tańca „Podlasie”, członek chóru katedralnego w Siedlcach. Do współpracy z SB zwerbował go na zasadzie dobrowolności 20 maja 1968 roku insp. oper. Ref. SB  KP MO Siedlce ppor. Szymani Leszek. Celem pozyskania było operacyjne zapewnienie dopływu informacji o: wrogich wystąpieniach księży w parafii katedralnej w Siedlcach, czytanych listach i komunikatach episkopatu, przebiegu uroczystości parafialnych i diecezjalnych, kontaktach i współdziałaniu z klerem świeckiego aktywu katolickiego, oraz rozeznawania zachowania i postaw osób zaangażowanych w działalności kulturalnej na terenie miasta, a skłonnych do uprawiania wrogiej działalności, szerzenia fałszywych wiadomości, gloryfikowania „kapitalistycznej demokracji”. W notce służbowej dotyczącej TW ps. „Jan II” którą wystawił 27.06.1975 roku insp. Wydz. IV KW MO w Siedlcach ppor. A. Kiryluk możemy przeczytać między innymi: //..//….Tajny współpracownik ps. „Jan II” z mracji swojej przynależności do organizacji kościelnej przy katedrze siedleckiej, posiada bezpośredni kontakt z miejscowym aktywem klerykalnym skupionym wokół księży z parafii katedralnej oraz miejscowym wikariuszem – organistą ks. Alfredem Hoffmanem. Z osobami tymi żyje na stopie koleżeńskiej i przyjacielskiej.//..//..Jest on pozytywnie ustosunkowany do SB, chce być przydatnym w rozpoznawaniu przejawów i form wrogiej działalności, osób ją podejmujących. Przejawia dużą inicjatywę w kontaktowaniu się i udzielaniu informacji o mających odbyć się uroczystościach kościelnych, wystąpieniach biskupów itp. wyrażając przy tym niejednokrotnie chęć zabezpieczenia tych uroczystości. Kilkakrotnie wykorzystywany był w związku z tym do technicznego utrwalania wystąpień biskupów. Realizował również zadania z zakresu rozpoznania działalności prowadzonej przez aktyw katolicki i księży parafii katedralnej, a także rozpoznawania nastrojów i wypowiedzi miejscowych osób w okresie ważniejszych wydarzeń  polityczno-ekonomicznych w kraju. Uzyskane informacje tw. przekazywał na piśmie jak również w formie ustnych doniesień. Posiadały one wartość operacyjną.//..//..W wyniku stosownych kontroli /inne źródła informacji, technika operacyjna/ nie stwierdzono ze strony tw. dwulicowości lub dezinformacji naszej służby.//..//.. TW „JAN II” za udzielane informację i realizację zadań dla naszego aparatu był wynagradzany był pieniężnie, na którą to okoliczność pisze własnoręcznie pokwitowania.//..//..Fakt współpracy tw. „JAN II” ze Służbą Bezpieczeństwa znany jest następującym osobom. SZYMANI Lech b. pracownik SB, obecnie prac. Urzedu Woj. w Siedlcach, por. SZWED Kazimierz – obecnie prac. SB KSMO W-wa, por. PIEKARCZYK Józef prac. SB KW MO w Siedlcach, ppłk. Marian SZYMAŃSKI  N-k Wydz. II KW MO w Siedlcach, Andrzej JERONIM – prac Wydz. IV KW MO w Siedlcach.//..//..(zachowano oryginalną pisownię). Współpracę z TW ps. „Jan II” zakończono 7.04.1977 roku. W archiwach IPN znajduje się 68 dokumentów dotyczących jego osoby.

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz