Dziedzic Antoni TW ps. „29” Siedlce

By | 14 maja, 2017

Dziedzic Antoni s. Stanisława ur. O3.11.1944 IPN Lu 00414/825 TW ps. „29” nr. rej. 6421 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie podstawowe. Zawód wykonywany kierowca w PKPS „PEKAES” w Warszawie. Do współpracy z SB pozyskał go na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności obywatelskiej za kraj 21.09.1982r. por. Jerzy Teterycz kier. Sekcji I Wydz. II KW MO w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „29”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do SO krypt. „TRANSPOL” do kontrwywiadowczego zabezpieczenia międzynarodowego transportu samochodowego „TIR”. W okresie współpracy do 5.10.1987 odbyto z nim 21 spotkań. Był prowadzony z ramienia SB przez por. Teterycza a następnie przez ppor. Dębczaka insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach. W jego charakterystyce pracy z 1989 roku czytamy, że nie był wynagradzany. Do kontroli jego osoby były wykorzystywane inne osobowe źródła informacji Wydz. II oraz środki techniki operacyjnej „W”. Spotkania z TW odbywały się na terenie miasta Siedlce i samochodzie prywatnym. W archiwach IPN znajduje się 49 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz