Boruc Teresa KO WZO Żuków gm. Mokobody

By | 10 maja, 2017

Boruc Teresa c. Jana ur. 25.12.1964 IPN Lu 00414/1005 i IPN Lu 00423/134 KO WZO nr. rej. 7031 Żuków gm. Mokobody

Mieszkanka wsi Żuków w gminie Mokobody. Wykształcenie średnie. Zatrudniona w Zajeździe Turystycznym „Hetman” w Siedlcach. Od 15.02.1984r. była osobowym źródłem informacji Sekcji „B” WZO WUSW w Siedlcach, który zabezpieczał operacyjnie w/w obiekt. Prowadzili ją z ramienia SB od 15.02.1984r. chor. Ryszard Sitkiewicz i następnie od 5.02.1988r. ppor. Jan Jurzyk. Współpracę zakończono 23.05.1990r. w związku ze zmianą sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych. W archiwach IPN zachowało się 7 dokumentów dotyczących jej osoby.

Dodaj komentarz