Bereś Jadwiga KO WZO Siedlce

By | 10 maja, 2017

Bereś Jadwiga c. Juliana ur. 31.07.1946r. IPN Lu 00423/85-88 KO Sekcji „C” WZO KW MO w Siedlcach

Mieszkanka Siedlec. Zatrudniona na przejeździe kolejowym PKP w Siedlcach na stanowisku dróżnika. Do współpracy z SB w charakterze kontaktu operacyjnego Sekcji „B” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego KW MO w Siedlcach zwerbował ją 29.07.1977r. st. kpr. Tadeusz Lasoń mł. insp. WZO WUSW w Siedlcach. Miała informować o samochodach z zagranicznymi rejestracjami przejeżdżającymi przez w/w przejazd.  WZO zabezpieczał operacyjnie ten przejazd. Współpracę zakończono w 1990r. w związku ze zmianą sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych. W archiwach IPN znajduje się 5 dokumentów dotyczących jej osoby w tym pokwitowania odbioru pieniędzy za przekazywane informacje.

Dodaj komentarz