Bereda Tadeusz TW ps. „Czarny” WSRP Siedlce

By | 10 maja, 2017

Bereda Tadeusz s. Stanisława ur. !5.11.1956 IPN Lu 00414078 TW ps. „Czarny” WSRP Siedlce

Student Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. Pozyskany do współpracy został 16.06. 1976r. w ramach sprawy obiektowej kryptonim „Sekwana”. Napisał własnoręcznie zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Czarny”. Od października 1977r. przestał przychodzić na spotkania mimo ponagleń ze strony SB. W tym czasie zawarł związek małżeński ze studentką III roku chemii Barbarą Z….k, która jest w 8 miesiącu ciąży i wymaga stałej opieki w związku z powyższym postanowiono zakończyć z nim współprace a jego akta przekazać do Wydz. IIIC KWMO w Siedlcach.  Do współpracy nakłoniono go szantażem za to, że w stanie nietrzeźwym zakłócał 3 czerwca, 1976 r ciszę nocną o godz. 040 na ulicy Sienkiewicza w Siedlcach. W okresie współpracy odbyto z nim 6 spotkań, na których składał informację odnośnie sytuacji wśród młodzieży akademickiej. Prowadził go z ramienia siedleckiej służby bezpieczeństwa st. insp. Wydz. III KW MO st. sierż. J. Zawistowski.

Dodaj komentarz