Barański Jerzy TW ps. „Bocian” Mińsk Maz.

By | 10 maja, 2017

Barański Jerzy s. Wiktora ur. 20.02.1925 IPN Lu 00419/195 TW ps. „Bocian”  Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego.25.04.1945r. własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy z Powiatowym Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego w Mińsku Mazowieckim następującej treści: //..//( zachowano oryginalną pisownię) Ja Barański Jerzy daję niniejsze zobowiązanie dla Resortu Bezpieczeństwa Publicznego przy Tymczasowym Rządzie Rzeczpospolitej Polskiej współpracować razem z Resortem Bezpieczeństwa Publicznego dla wykrycia niemieckich szpiegów, wrogów ojczyzny, współpracowników niemieckich, którzy prowadzą antypaństwową pracę. W swojej współpracy będę dokładnie i w czas wypełniał zlecone mi zadania. Za przekroczenie niniejszego zobowiązania i rozgłoszenie swojej współpracy z organami Bezpieczeństwa Publicznego będę pociągnięty do odpowiedzialności sądowej. Dla zachowania konspiracji wszystkie swoje materiały podpisywać będę pseudonimem „Bocian”…//..//.. W archiwach IPN zachowały się 32 dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz