Antosiewicz Jan TW ps. „Orzeł” Bestwiny gm. Osieck pow. Mińsk Maz.

By | 10 maja, 2017

Antosiewicz Jan s. Piotra ur. 02.05.1921 r. IPN Lu 00419/196 TW ps. „Orzeł” Bestwiny gm. Osieck pow. Mińsk Maz.

Mieszkaniec wsi Bestwiny gm. Osieck pow. Mińsk Mazowiecki. Do współpracy z PUBP w Mińsku Mazowieckim został zwerbowany na podstawie materiałów kompromitujących 19.01.1945 roku. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy z UB następującej treści: (pisownia oryginalna) //..//Dnia 19 stycznia 1945 roku Ja Jan Antosiewicz zamieszkały we wsi Bestwiny daje niniejsze zobowiązanie Organom Resortu Bezpieczeństwa Publicznego przy Polskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego współpracować z Resortem Bezpieczeństwa Publicznego dla wykrycia niemieckich szpiegów, zdrajców ojczyzny, współpracowników niemieckich i tych którzy prowadzą anty państwową pracę. W swojej współpracy będę dokładnie i w czas wypełniał polecone mi zadania. Za przekroczenie niniejszego zobowiązania o rozgłaszania o mojej współpracy z Resortem Bezpieczeństwa Publicznego będę pociągnięty do odpowiedzialności sądowej. Dla zachowania konspiracji wszystkie moje materiały podpisywał będę pseudonimem „Orzeł”. Antosiewicz Jan Zobowiązanie przyjął St. Wyw. (podpis nieczytelny) //..// W archiwach IPN znajduje się tylko 11 dokumentów dotyczących jego osoby. Nie zachowały się dokumenty o jego współpracy. Ostatnia wzmianka dotycząca jego osoby nosi datę 22.08.1978r. była to prośba Komendy MO m. st. Warszawy wystosowana do Biura „C” Wydz. VI Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie o udzielenie informacji na jego temat. 25.09.1979r. udzielono odpowiedzi, że figuruje w ich kartotece i mieszka pod adresem Bestwiny gm. Osieck pow. Mińsk Mazowiecki.  Jego dane adresowe były aktualizowane jeszcze w 1963 i 1967 roku.


Dodaj komentarz