Ornoch Marek Kazimierz TW ps. „Horno” Siedlce

By | 7 maja, 2017

Ornoch Marek Kazimierz s. Jana ur. 25.11.1955r. IPN Lu 00414/342 TW ps. „Honro” Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności górnik technicznej eksploatacji złóż. Pracujący, jako kierowca miejskiej komunikacji w PKS Siedlce. Do współpracy został pozyskany na zasadzie dobrowolności 11.07.1982r. przez ppor. Włodzimierza Wójcika Inspektora Wydziału II WUSW w Siedlcach w związku z jego wyjazdem zagranicę na kontrakt do Libii w charakterze kierowcy autobusu w PEBK „DROMEX”. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy z SB przyjmując pseudonim konspiracyjny „Honro”. Współpracę zakończono w kwietniu 1985 roku z powodu braku chęci do dalszej współpracy po powrocie z kontraktu w Libii i dekonspiracją przed swoim znajomym – TW ps. „Stanisław”. W okresie współpracy odbyto z TW 5 spotkań. W archiwach IPN zachowały się 23 mikrofilmy zawierające dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz