Mędrzejewski Stanisław TW ps. „Jerzy” Żelechów pow. Garwolin

By | 7 maja, 2017

Mędrzejewski Stanisław s. Franciszka ur. 08.07.1911r. IPN Lu 00419/488 TW ps. „Jerzy” Żelechów pow. Garwolin

 Mieszkaniec Żelechowa pow. Garwolin. Wykształcenie 5 klas gimnazjum ogólnokształcącego, szkoły spółdzielczo-rolniczej oraz 6-cio miesięczną szkołę policyjno-śledczą. Pracownik Zarządu Gminy w Żelechowie. W latach 1942-44 służył w Policji Państwowej w X komisariacie PP w Warszawie. Od sierpnia 1944 do 9 maja przebywał w obozie przejściowy w Niemczach. W czerwcu 1945r. wrócił do Żelechowa i podjął pracę w Zarządzie Gminy, jako referent aprowizacji. W maju 1947r. został zrehabilitowany i wstąpił do PPS. Do współpracy z UB zwerbował go ref. PUBP w Garwolinie Soch Stefan. 27 IV 1948r. własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy z PUBP w Garwolinie następującej treści: (zachowano oryginalną pisownię) //..// Zobowiązanie Ja niżej podpisany Mędrzejewski Stanisław zobowiązuję się informować Organa Bezpieczeństwa o ludziach wiadomych mi, którzy zajmują się agitacją i propagandą antypaństwową jak i również o ludziach tych, którzy dotychczas tkwią w podziemiu, lub organizują nielegalne, podziemne organizacje i przez swoją wywrotową zbrojną bądź też polityczną działalność starają się osłabić potęgę Polski Demokratycznej. Wszystkie moje meldunki będę podpisywał pseudonimem „Jerzy”. Przyrzekam uroczyście, że tajemnicy powierzonej mi nigdy przed nikim i w żadnym wypadku nie zdradzę a w razie zdrady będę pociągnięty do odpowiedzialności karnej jak za zdradę tajemnicy Państwowej, o czym jestem z góry uprzedzony. Garwolin dn. 27 IV 1948r. (nieczytelny podpis) //..//  W archiwach IPN znajduje się 17 dokumentów dotyczących jego osoby w tym zobowiązanie o współpracy.

Dodaj komentarz