Mazur Bożena KO WZO Iganie Stare k. Siedlec

By | 7 maja, 2017

Mazur Bożena c. Stanisława ur. 19.02.1956r. IPN Lu 00414/990 i IPN Lu 00423/119 KO nr. rej. 7034 Iganie Stare k. Siedlec

Mieszkanka wsi Iganie Stare k. Siedlec. Wykształcenie średnie. Zatrudniona w Zajeździe Turystycznym „Hetman” w Siedlcach na stanowisku kucharza. Była wykorzystywana w charakterze Kontaktu Operacyjnego przez Wydział Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Siedlcach w celu kontroli operacyjnej Zajazdu Turystycznego „Hetman”. Z ramienia WZO prowadzili ją oficerowie SB od 15.02.1984r. chor. Ryszard Sitkiewicz, następnie od 25.02.1988r. ppor. Jan Jurzyk i od 07.09.1989r. st. chor. Tadeusz Baszkiewicz. Współpracę zakończono 23.05.1990r. z powodu zmiany sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych. W archiwach IPN znajduje się 9 dokumentów dotyczących jej osoby.

Dodaj komentarz