Makowski Krzysztof TW ps. „Kazimierz” Łuków

By | 7 maja, 2017

Makowski Krzysztof Kazimierz s. Józefa ur. 05.10.1954 IPN Lu 00419/825 TW ps. „Kazimierz” nr. rej. 3852 Łuków

Mieszkaniec Łukowa. Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS w Warszawie. Miał podjąć pracę w Centrali Handlu Zagranicznego w Warszawie. Do współpracy został pozyskany 6.07.1978r. Do współpracy zwerbował go ppor. Jerzy Teterycz insp. SB Wydz. II KW MO w Siedlcach. Napisał własnoręcznie zobowiązanie o zachowaniu w tajemnicy treści rozmów przeprowadzanych z nim przez SB. TW oświadczył, że przekazywane informacje będzie podpisywał pseudonimem „Kazimierz”.  W jego charakterystyce, którą wystawił ppor. Teterycz możemy między innymi przeczytać: //..// TAJNE SPEC. ZNACZENIA Egzemplarz pojedynczy C H A R A K T E R Y S T Y K A TW ps. „Kazimierz” Nr. ewid. 3854 //..// Wymieniony został pozyskany do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa 06.07.1978r. przez ppor. Jerzego Teterycza, jako perspektywiczne, sygnalizacyjne źródło informacji do sprawy obiektowej krypt. „Germania”. Podstawą pozyskania była współodpowiedzialność za bezpieczeństwo i porządek publiczny w kraju. W okresie opracowywania go, jako kandydata na TW odbyto z nim cztery spotkania, w trakcie, których uzyskano informacje na temat pobytu w Danii w 1976r. jak również planowanego wyjazdu do RFN w 1978r. Na podstawie uzyskanych materiałów w procesie opracowania, można było stwierdzić, że TW „Kazimierz” to osoba inteligentna i towarzyska, o pogodnym usposobieniu, bez nałogów. Zna biegle język niemiecki. Podczas studiów był aktywnym członkiem Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. Pracował w komisji informacji i propagandy Rady Wydziałowej SZSP. Na terenie uczelni i miejscu zamieszkania cieszył się dobrą opinią. Prezentował właściwą postawę społeczno-polityczną. Na podstawie osobistych kontaktów można było stwierdzić, że był pozytywnie ustosunkowany do naszej służby. Pozyskanie nastąpiło przed wyjazdem do RFN na praktykę wakacyjną, gdzie przebywał od 13.07 do 15.09.78r. Po przyjeździe RFN miał wywołać spotkanie w drugiej połowie września 1978r. Spotkania nie wywołał. W połowie września uzyskano informację, iż TW ps. „Kazimierz” od dnia 20.09.1978r do 17.12.1979r. będzie odbywał służbę wojskową. W związku z tą sytuacją współpraca z tym TW została zawieszona na okres odbywania służby wojskowej. W marcu 1980r. nawiązano telefoniczny kontakt z TW ps. „Kazimierz” chcąc umówić spotkanie. W prowadzonej rozmowie TW stwierdził, że na spotkanie nie przyjdzie, gdyż nie widzi powodów, dla których miałby się z nami spotykać. Powiedział, iż to jest jego ostateczna decyzja. W związku z powyższym postanowiono rozwiązać współpracę z TW ps. „Kazimierz”. //..// Z czynnej sieci agenturalnej został wyeliminowany z powodu odmowy współpracy 5.12.1980 roku a jego akta złożono w Wydziale „C” KW MO w Siedlcach. W archiwach IPN znajdują się 63 dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz