Łykowski Wiesław TW ps. „Sławek” Sokołów Podlaski

By | 7 maja, 2017

Łykowski Wiesław s. Sławomira ur. 10.11.1957r. IPN Lu 00414/385 TW ps. „Sławek” nr. rej. 6619 Sokołów Podlaski

Mieszkaniec Sokołowa Podlaskiego. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności mechanik. Kierowca w Przedsiębiorstwie Państwowej Komunikacji Samochodowej Oddział Towarowo Osobowy w Sokołowie Podlaskim. Do współpracy z SB pozyskał go 15.04.1983r. na zasadzie współodpowiedzialności za ład i porządek publiczny w kraju mł. chor. insp. wydz. II SB RUSW w Sokołowie Podlaskim Bogdan Pyziołek. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Sławek”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do operacyjnego zabezpieczenia PKS Sokołów Podlaski i w wypadku pracy zagranicą realizowanie zadań do sprawy obiektowej kryptonim „Pegaz”. 5 września 1986 roku sierż. W. Raboszuk insp. SB RUSW w Sokołowie Podlaskim wystawił wniosek o wyeliminowanie TW ps. „Sławek” nr. ew. 6619 z czynnej sieci osobowych źródeł informacji, w którym możemy przeczytać: //..// TW ps. „Sławek” do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa został pozyskany w dniu 15.04.1983r. przez mł. chor. B. Pyziołka. //..// Jako kierowca PKS Sokołów Podlaski miał być oddelegowany na wyjazd służbowy do Libii na okres dwóch lat. W związku z tym przypuszczał, że zgoda na współpracę z SB pomoże jemu w tym wyjeździe. Powyższy wyjazd nie doszedł do skutku z przyczyn obiektywnych. Po tym fakcie w okresie współpracy TW często zgłaszał chęć rozwiązania współpracy. W okresie współpracy został przekazany w dniu 13.04.1982r. na kontakt st. kpr. M. Skłodowskiego. Fakt ten zapewne również niekorzystnie wpłynął na całokształt współpracy. W okresie współpracy z insp. M. Skłodowskim, TW kilkakrotnie zgłaszał chęć rozwiązania współpracy. Gdy po odejściu plut. Skłodowskiego do pionu MO zaistniały okoliczności do przekazania TW na kontakt operacyjny innego funkcjonariusza, nie wyraził zgody na dalszą współprace. Fakt ten motywował słabą odpornością psychiczną i złym stanem zdrowia. W związku z powyższym na spotkaniu pobrano od niego pisemne zobowiązanie o rozwiązaniu współpracy. Biorąc powyższe pod uwagę wnioskuję o złożenie materiałów dotyczących TW „Sławek” w archiwum WZO WUSW w Siedlcach z zaliczeniem akt w kategorii B-5/z. W przyszłości TW „Sławek” nie nadaje się do podjęcia ze względu na słabą predyspozycję psychiczną i zły stan zdrowia. //..// Od chwili pozyskania do 9.09.1986r. odbyto z TW 9 spotkań. Przekazywane informacje były natury ogólnej i nie miały wartości operacyjnej. W archiwach IPN zachowało się 56 mikrofilmów z dokumentami dotyczącymi jego osoby.

Dodaj komentarz