ks. Musiej Kazimierz TW ps. „Cichy” diecezja siedlecka

By | 7 maja, 2017

Musiej Kazimierz s. Michała ur. 4.10.1937 r. TW7 „Cichy” IPN Lu 00419/1436 Siedlce

Był tajnym współpracownikiem SB od 7.07.1980 r. do 5.12.1986 r. W tym czasie był m. in. administratorem parafii w Krzymoszach. Zachowały się zarówno akta osobowe jak i teczka pracy, w tym odpisy 19 meldunków ustnych złożonych oficerowi SB. TW „Cichy” swoje donosy ograniczył jedynie do sprawozdań z rozmów na tematy ogólne prowadzonych pomiędzy księżmi oraz przekazywanie materiałów pisemnych rozsyłanych przez kurię diecezjalną w Siedlcach księżom. Nie stwierdzono donosów na wiernych. za swe usługi nie pobrał żadnego wynagrodzenia, jedynie raz otrzymał prezent niskiej wartości. Ponadto próbował załatwić cofnięcie wymierzonego mu mandatu drogowego, co mu się zresztą nie udało. W 1986 r. z własnej woli zrezygnował ze współpracy z SB, wobec czego oficer prowadzący złożył wniosek o skreślenie z listy agentów – wniosek uwzględniono. W archiwach IPN znajdują się 186 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz