ks. Małek Stanisław TW ps. „Mały” Łuków

By | 7 maja, 2017

ks. Małek Stanisław s. Edmunda ur. 24.09.1956 IPN Lu 00414/501 TW ps. „Mały” nr. rej. 6079 Łuków

Ksiądz katolicki.  Wikariusz w parafii rzymsko-katolickiej w Trzebieszowie dekanat łukowski. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa pozyskał go 12.10.1982 r. mł. chor. Zbigniew Kuć inspektor SB MO w Łukowie. Pretekstem do prowadzenia z nim rozmów pozyskaniowych była planowana wizyta Jana Pawła II w Polsce. Poczuwając się do odpowiedzialności za bezpieczeństwo pobytu Papieża w Polsce zgodził się na udzielanie informacji w tym zakresie. Był też wykorzystany do zabezpieczenia pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, której był uczestnikiem. Właściwym celem jego pozyskania było zapewnienie źródła informacji z zakresu działalności kościoła i poszczególnych jego pracowników. Jak podaje kierunkowy plan wykorzystania tw. ps. „Mały” z 14 maja 1983 będzie on wykorzystywany w następujących kierunkach:

  • zbieranie informacji o przebiegu wszelkiego rodzaju spotkań księży (konferencje dekanalne, rejonowe, spotkania przy okazji imienin, jubileuszy itp.)
  • udzielanie informacji o zamierzeniach, zaleceniach i wytycznych władz kościelnych w sprawie ewentualnej nowelizacji programu pracy z młodzieżą oraz stopień realizacji tych poleceń przez kler
  • ujawnianie wszelkiego rodzaju konfliktów społecznych zwłaszcza o podłożu religijnym
  • informowanie o ewentualnych próbach inicjatyw na rzecz nielegalnego budownictwa sakralnego
  • bieżącej kontroli innych źródeł informacji wywodzących się z tego środowiska
  • fizycznego zabezpieczenia przebiegu wszelkiego rodzaju imprez i uroczystości kościelnych a w szczególności tych, w których biorą udział biskupi siedleccy oraz kurialiści oraz dorocznej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę w Częstochowie
  • ustalania i informowania o ewentualnych próbach wykorzystywania obiektów sakralnych do celów poza religijnych
  • do pomocy w realizacji innych zadań operacyjnych realizowanych przez piony SB i MO

W 1986 roku został przeniesiony do pracy na parafii w województwie bialskopodlaskim i podczas ostatniego spotkania z oficerem SB nie wyraził zgody na prowadzenie jego osoby przez pracowników SB z Białej Podlaskiej. W 1987 roku przekazano jego akta do Wydz. IV WUSW w Białej Podlaskiej z nadzieją na podjęcie przez niego z nimi współpracy. 20.09.1988 nastąpił definitywny koniec z powodu odmowy współpracy. 26.09.1988 jego akta przekazano do WZO WUSW w Siedlcach. W archiwach IPN znajduje się 40 mikrofilmów zawierających dokumenty odnoszące się do jego osoby.

 

Dodaj komentarz