ks. Domański Stanisław TW ps. „Antoni” diecezja siedlecka

By | 6 maja, 2017

ks. Domański Stanisław s. Antoniego ur. 14.04.1909r. IPN Lu 00419/348 TW ps. „Antoni” nr. rej. 4016 diecezja siedlecka

Ksiądz katolicki. Wytypowany do zwerbowania w 1966 roku. Pierwsza rozmowa werbunkowa odbyła się 25.11.1969r.. Usunięty został z ewidencji Wydz. IV SB 17.01.1973 jako „jednostka nienadająca się do współpracy”. TW nie został zwerbowany, a jedynie zarejestrowany (nr rej.
6016).  przez kapitana. B. Czechowskiego 25..11.1969 lub 12.12.1969 (rozbieżność w notatkach służbowych).  Akta zawierają dokumenty wytworzone w okresie od 1960. Zawierają informacje o Księdzu, jego rodzinie, notatki z lub bardziej formalnych i dobrowolnych spotkań z funkcjonariuszami SB oraz informacje pochodzące z agentury. Od końca 1967 r. prowadzono starania o pozyskanie ks. St. Domańskiego na TW. W rozmowach wykazywał się lekkomyślnością zwłaszcza po przeniesieniu do Kosowa Lackiego, gdzie stał się źródłem informacji. Wcześniej (w Siedlcach i Parysowie). W  jego otoczeniu działało kilku tajnych współpracowników dostarczających SB szeregu informacji zdobytych w rozmowach z ks. St. Domańskim. Od 1971 wyraźnie unikał jakichkolwiek kontaktów z funkcjonariuszem SB. W jego charakterystyce wystawionej 5 stycznia 1973 roku przez kpt. W. Piotrowskiego I Z-cy Kom. Pow. ds. SB w Sokołowie Podlaskim czytamy: //..// Charakterystyka pracy tajnego współpracownika ps. „Antoni” nr. rej. 6016. Tajny współpracownik ps. „Antoni” nie został dotychczas pozyskany, a tylko zarejestrowany w charakterze T.W. przez kpt. Czechowskiego i w dniu 28 I 1971 r. sam bez przekazania podjąłem go na dalszy kontakt, wykorzystując jak poprzednio po pionie Wydziału IV. W 1971r. odbyto z T.W. ogółem 6 spotkań i otrzymano ustnych informacji 6. Doniesień pisemnych nie otrzymano. Z sześciu otrzymanych ustnych informacji część z nich wykorzystano do zbiorczych informacji Wydz. IV i w prowadzonych rozmowach z T.W. potwierdzono ich prawdziwość otrzymanych od innych źródeł, ponieważ T.W. samorzutnie informacji nie przekazuje. Wszystkie spotkania z TW odbyto u niego na plebani, przy zachowaniu z mojej strony wszelkich zasad konspiracji. Spotkania następne umawiano w czasie spotkań, na co T.W. niechętnie wyrażał zgodę. Ostatnie spotkanie odbyto 19 V 1872r. Wynagradzany T.W. nie był, gdyż pieniędzy nie przyjmuje. Otrzymał kilka drobnych upominków w postaci alkoholu i słodyczy. W 1971r. otrzymał upominek na sumę 205zł. T.W. „Antoni” w zasadzie sprawdzany nie był, gdyż nie przekazał takich informacji, aby zachodziła potrzeba ich sprawdzenia. Spotkań kontrolnych nie odbyto w 1971r. jednak w jednym spotkaniu uczestniczył kpt. St. Sekuła z Wydz. IV-ego. Oceniając dotychczasową pracę z T.W. „Antoni” należy stwierdzić, że nie układa się ona należycie z uwagi, że TW „Antoni” formalnie nie został pozyskany /brak zobowiązania lub ustnej zgody na udzielanie naszej Służbie informacji/, nie wie on, że jest naszym współpracownikiem. Informacji nie chce przekazywać, a na zadawane pytania odpowiada wymijająco. Raczej w rozmowach chciałby więcej się dowiedzieć od nas jak nam przekazać. Ponadto okazał się jednostką dwulicową. Jako przykład podaję, że w październiku 1971r. będąc na spotkaniu wraz z kpt. Sekułą z Wydz. IV-go m.in. rozmowa prowadzona była na temat ks. Hołdy Fr.-wikariusza parafii Ceranów. Na drugi dzień t.w. „Antoni” całość rozmowy, a jeszcze i fakty zmyślone przekazał ks. Hołdzie i prawdopodobnie opowiedział całość kontaktowania się z nim biskupowi Mazurowi lub czynił to systematycznie będąc jeszcze na powiecie Garwolin. Na powyższe w teczce personalnej znajduje się potwierdzenie, a fakt dulicowości jest prawdziwy. Na okres sześciu miesięcy współpraca z T.W. „Antoni” została zawieszona. W r. 1972 odbyto dwa spotkania oraz czyniono szereg przedsięwzięć zmierzających do skłonienia T.w. do dalszej współpracy. Wysiłki nie dały żadnego rezultatu. T/W. wyraźnie unika kontaktu z naszą Służba. Oceniając osobowość TW należy stwierdzić, że cechy jego psycho-fizyczne nie odpowiadały wymogom TW, ponieważ za okres swojej współpracy nie wniósł istotnych wiadomości dla naszej Służby. W prowadzonych rozmowach jest ciężki, sam nic nie mówi, a na zadawane mu pytania odpowiada wymijająco, raczej chce się coś od nas dowiedzieć tak w sprawach politycznych jak i o sytuacji w kurii. Biorąc powyższe pod uwagę i fakt, że zwierzył się w kurii o kontaktach z pracownikami Służby Bezpieczeństwa, postanowiono eliminować go z czynnej sieci T.w. natomiast utrzymywać z nim luźny kontakt jedynie do celów dezinformacji, jeżeli zajdzie taka potrzeba po konsultacji z Wydziałem IV.//..// ( zachowano oryginalną pisownię) W archiwach IPN zachowały się 143 dokumenty dotyczące jego osoby.

 

 

Dodaj komentarz