ks. Biernat Stanisław TW ps. „Apolinary” Siedlce

By | 6 maja, 2017

ks. Biernat Stanisław s. Pawła ur. 03.07.1920r. IPN Lu 00414/682 i IPN Lu 00419/1605 TW ps. „Apolinary” nr. rej. 1392 Siedlce

Ksiądz katolicki z diecezji siedleckiej. Dziekan dekanatu katedralnego w Siedlcach. 15 XII 1979r. został zwerbowany do współpracy z SB. Do współpracy zwerbował go bez pisemnego poświadczenia współpracy st. insp. Wydz. IV  KW MO w Siedlcach ppor. Zbigniew Borowski.  Jako kandydat na TW był opracowywany od 1975 roku. W jego charakterystyce wystawionej 4.12.1989r. przez st. insp. Wydziału Studiów i Analiz WUSW w Siedlcach por. Sz. Urbana czytamy: //..//TAJNE SPEC. ZNACZENIA egz. pojedynczy C h a r a k t e r y s t y k a tw. ps. „APOLINARY” nr. rej.  1392. Podstawa pozyskania Do współpracy z SB pozyskany na zasadzie współodpowiedzialności obywatelskiej w dniu  15.12.1979r. przez ppor. Zb. Borowskiego st. inspektora Wydziału IV WUSW w Siedlcach. Systematyczność współpracy Współpraca układała się bardzo nieregularnie. Przerwy we współpracy były spowodowane były chorobą pracownika, a później tw., ponadto faktem jest, że tw. odmawiał umawiania konkretnych terminów spotkań. Rodzaj przekazywanych informacji. Bardzo ogólnikowe, nie związane z działalnością Kościoła. Rodzaj i ilość spraw, w których tw. był wykorzystywany. Informacje przekazywane przez tw. wykorzystywane były w sprawie obiektowej krypt. „OLIMP”. Miejsca i godziny spotkań. Spotkania odbywały się wyłącznie w miejscu zamieszkania tw. Wynagradzanie za współpracę. Tw. nie był wynagradzany. Powód złożenia w archiwum. Odmowa współpracy. //..// W archiwach IPN znajduje się 45 dokumentów dotyczących jego osoby

Dodaj komentarz