Krzyżanowski Sylwester TW ps. „Konrad” Wyrozęby gm. Repki

By | 6 maja, 2017

Krzyżanowski Sylwester s. Józefa ur. 26.08.1946 IPN Lu 00419/1206 i Lu 00414/386 TW ps. „Konrad” nr. rej. 5975 Wyrozęby gm. Repki

 

Rolnik ze wsi Wyrozęby gmina Repki w powiecie Sokołów Podlaski. Wykształcenie podstawowe. W 1981r. był aktywnym członkiem NSZZ RI „Solidarność”. Brał udział w strajku chłopskim w Siedlcach.   Do współpracy z SB został pozyskany 22.12.1981r. Do współpracy pozyskał go chor. Sł. Ryszkowski insp.SB RUSW w Sokołowie Podlaskim. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy i przyjął pseudonim konspiracyjny „Konrad”. Wniosek o rozwiązanie współpracy wystawiono 1986.04.08. W uzasadnieniu wniosku czytamy: //..// Tw ps. „Konrad” do współpracy został pozyskany w dniu 22.12.1981r. w trakcie przeprowadzanej z nim rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej, jakie były przeprowadzane z byłymi aktywnymi działaczami i członkami „Solidarności” po wprowadzeniu stanu wojennego 13 XII 1981r. Pozyskanie nastąpiło na zasadzie dobrowolności – inaczej na zasadzie współodpowiedzialności za ład i bezpieczeństwo w PRL. Współpraca z tym TW od początku układała się nieprawidłowo z powodu zrywania terminów spotkań i nieprzychodzeniu na spotkania przez TW ps. „Konrad”. Po kilku wymuszonych spotkaniach TW zaczął unikać kontaktu. W swoim środowisku posiada bardzo złą opinię z powodu nieróbstwa i nadużywania alkoholu, za co był karany administracyjnie przez Kolegium. Obecnie jest oskarżony o dokonanie kradzieży zuchwałej na szkodę jednej z mieszkanek Wyroząb oraz stawianie czynnego oporu i dokonania czynnej napaści na funkcjonariuszy MO w związku z wykonywanym przez nich prawnych czynności służbowych.//..// W związku na zerwanie współpracy z w/w trwające od dłuższego czasu oraz w związku z dopuszczeniem się popełnienia czynów przestępczych wnoszę o rozwiązanie współpracy z TW ps. „Konrad”//..// Wniosek wystawił inspektor SB RUSW w Sokołowie Podlaskim chor. Sł. Ryszkowski. Z kolei w charakterystyce TW ps. „Konrad” wystawionej tego samego dnia możemy przeczytać między innymi: //..// Praktycznie z TW odbyto cztery wymuszone spotkania. Unikał kontaktów informacje trzeba było z niego ciągnąć. Własnoręcznie napisał tylko jedną informację. Przekazywane przez niego informacje dotyczyły głównie byłych członków „Solidarności”. Wykorzystywany był w sprawie Obiektowej – pod teczce sprawy obiektowej „Solidarność Wiejska” oraz w ramach rozpracowania operacyjnego kryptonim „Rybak” nr. rej.5446, kwestionariuszu ewidencyjnym kryptonim „Momos” nr. 5975. Spotkania odbywano przeważnie w Sokołowie w godz. Przedpołudniowych lub w mc. jego zamieszkania tj. Wyrozębach. W trakcie współpracy nie był wynagradzany, ponieważ współpraca z nim układała się źle z powodu unikania z jego strony spotkań. Kontrolowany był przez pracownika prowadzącego współpracę oraz przez TW ps. „Grab”. Jedno spotkanie było kontrolowane przez Z-cę szefa RUSW d/s SB.//..// W archiwach IPN zachowało się 58 dokumentów dotyczących jego osoby.

 

 

Dodaj komentarz