Krasuski Ryszard TW ps. „Ren” Łuków

By | 6 maja, 2017

Krasuski Ryszard s. Henryka ur. 14.08.1948 IPN Lu 00414/498 TW ps. „Ren” nr. rej. 6848 Łuków

Mieszkaniec Łukowa. Z zawodu mechanik o wykształceniu średnim technicznym. Zatrudniony w PKS oddział w Łukowie na stanowisku instruktora praktycznej nauki zawodu. Do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa pozyskał go na zasadzie współodpowiedzialności za ład i porządek w kraju 8.11.1983r. ppor. Ryszard Nurzyński insp. SB RUSW w Łukowie. Celem pozyskania miało być zapewnienie dopływu informacji na temat do sprawy operacyjnej kryptonim „Pegaz”. W zamian za współpracę obiecywano mu pomoc w uzyskaniu zgody na wyjazd do pracy w Iraku. Współpraca została zakończona z powodu odmowy dalszej współpracy 20.10.1988 roku a jego akta zostały złożone w archiwum Sekcji „C” WZO WUSW w Siedlcach. W archiwach IPN znajduje się 78 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz