Kozak Zbigniew KO WZO Żabokliki k. Siedlec

By | 6 maja, 2017

Kozak Zbigniew s. Eugeniusza ur. 21.12.1956r. IPN Lu 00414/987 i IPN Lu 00423/116 KO WZO WUSW w Siedlcach nr. rej. 8799 Żabokliki k. Siedlec

Mieszkaniec wsi Żabokliki k. Siedlec. Wykształcenie zasadnicze. Zatrudniony w Zajeździe Turystycznym „Hetman” w Siedlcach. Do współpracy z SB w charakterze kontaktu operacyjnego zwerbował go 5.10.1987r. chor. Ryszard Sitkiewicz insp. Sekcji „B” WZO KW MO w Siedlcach. Sekcja „B” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego sprawowała kontrolę operacyjną nad w/w obiektem. W okresie współpracy był prowadzony przez następujących funkcjonariuszy SB: od5.10.1987 chor. Ryszarda Sitkiewicza, od 25.02.1988 ppor. Jana Jurzyka i od 8.09.1989 przez chor. Tadeusza Baszkiewicza. Współprace zakończono 23.05.1990 roku z powodu zmian społeczno-politycznych w kraju i reorganizacja resortu spraw wewnętrznych. W archiwach IPN znajduje się 12 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz