Komorowski Eugeniusz TW ps. „Twardy” Plewki gm. Zbuczyn pow. Siedlce

By | 6 maja, 2017

Komorowski Eugeniusz s. Antoniego ur. 21.03.1922 IPN Lu 00419/148 TW ps. „Twardy” nr. rej. 1543 Plewki gm. Zbuczyn pow. Siedlce

Mieszkaniec wsi Plewki gm. Zbuczyn pow. Siedlce. Z zawodu kowal. Do współpracy z UB zwerbował go 24 IX 1951r. por. Jan Niemczuk z WUBP w Warszawie. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy z UB przyjmując pseudonim konspiracyjny „Twardy”. W jego charakterystyce pracy wystawionej 11 lipca 1955r. przez sierż. R. Olszynę ref. operacyjnego Powiatowego Urzędu ds. Bezpieczeństwa w Siedlcach czytamy: (pisownia oryginalna) //..// Siedlce dnia 11 lipca 1955r. Ściśle tajne CHARAKTERYSTYKA dot. inf. ps. „Twardy” Informator ps. „Twardy” ur. 1922r. w Plewkach gm. Zbuczyn wykształcenie 6 klas szkoły podstawowej, posiada 2 ha ziemi, z zawodu kowal, pochodzenie społ. chłopskie. Inf. ps. „Twardy” przed 1939r był przy rodzicach i zam w gro. Plewki gm. Zbuczyn pow. Siedlce, uczęszczał do szkoły podstawowej a następnie zajmował się pracą na gospodarstwie swych rodziców do żadnych org. Politycznych nie należał. W okresie okupacji zam. jak wyżej i pracował, jako kowal w kuźni w Plewkach. W roku 1944 zwerbowany został do org. AK przez POGONOWSKIEGO Jerzego w org AK posiadał ps. „KOKOS” w krótkim czasie przez tegoż POGONOWSKIEGO wcielony został do oddziału leśnego pod d-wem ps. „ALI”, którego oddział stacjonował w lasach na pograniczu pow. Łukowskiego i siedleckiego, w którym to był około jednego m-ca czasu. Z przynależności do AK po wyzwoleniu ujawnił się. Po wyzwoleniu na terenie gm. Krzesk, Zbuczyn, grasowała banda pod d-twem ps. „WRONY”. Po zlikwidowaniu bandy „WRONY” w zeznaniach tych czł. bandy uwidoczniło się, że inf. ps. „TWARDY” brał udział w napadach na Spół. W gm. Olszanka pow. Siedlce wraz z czł. bandy „WRONY”. W potyczce z Org. BP. Inf. ps. „TWARDY” od tej pory od bandy odłączył się i wkrótce wyjechał do Warszawy gdzie zam. u swojego kuzyna. W dniu 31 I 52r. przez Woj. Urzędu w W-wie został zwerbowany do współpracy w celu rozszyfrowania grasującej bandy na terenie m. Mławy. W maju 53r. inf. ps. „TWARDY” ponownie powraca do grom. Plewki gm. Zbuczyn i zaczyna pracę na gospodarstwie. Inf. ps. „TWARDY” podczas współpracy z Org. BP materiały dawał o treści inf. nie mniej jednak inf. ps. „TWARDY” wyraża chęć do dalszej współpracy z Org. BP. Inf. ps. „TWARDY” nie pracuje po żadnej sprawie. PLAN DALSZEGO WYKORZYSTANIA INF. Ps. „TWARDY” Biorąc pod uwagę to, że gminie Zbuczyn istniała org. AK, w której to był czł. inf. ps. „TWARDY” i zna on wszystkich ludzi, którzy razem z nim należeli do tejże org. I obecnej chwili utrzymuje on szerokie kontakty. Niezależnie od tego na terenie gm. Zbuczyn grasowała banda ps. „WRONY”, z którymi to czł. tejże bandy inf. ps. „TWARDY” kontaktował się przez niedługi okres czasu jak też i w obecnej chwili utrzymuje kontakty z elementem po bandyckim i ma możliwości rozpracowania tych ludzi. W kwietniu 53r. w grom. POGONÓW gm. Zbuczyn został dokonany napad na zlewniarza mleka ZDANOWSKIEGO, któremu to zostało zrabowane12. Tys. zł. sprawcy tego napadu do chwili obecnej nie zostali ujęci, nie mniej jednak jest podejrzenie, że do tego przyczynili się /członkowie/ byli meliniarze bandy „WRONY”, którzy to jest podejrzenie, kontaktują się z niedobitkami bandy jak z JASIŃSKIM i DPŁEGA. W związku z tym, że inf. ps. „TWARDY” zna się z tymi meliniarzami to jest PIÓRO Kazimierz i PIÓRO Tadeusz planuje się następujące czynności operacyjne: 1/ Ze względu tego, że inf. pd. „TWARDY” kupował od PIÓRO Kazimierz żelazo na podkowy inf. będzie miał możliwość skontaktowania się z nim pod pretekstem kupna żelaza i przy odpowiednio zastosowanej legendzie będzie miał możliwość rozmawiać na temat zaistniałego napadu na zlewniarza mleka w Pogonowie. 2/ Przez inf. ps. „TWARDY” ustalić kontakty PIÓRO Kazimierza i PIÓRO Tadeusza z, pośród których zostanie wytypowany kandydat na werbunek względem tego, że przy obecnej agenturze nie będziemy w stanie zlikwidować istniejącej bandy. W związku z tym stawiam wniosek o przerejestrowanie i pozostawienie w sieci agencyjno-informacyjnej inf. ps. „TWARDY”.//..// Współpracę z TW „Twardy” zakończono 29 I 1957r. Wniosek o zakończenie współpracy wystawił of. oper. referatu ds. BP KP MO w Siedlcach ppor. St. Bednarz.  Na tę okoliczność TW ps. „Twardy” napisał zobowiązanie o zachowaniu w ścisłej tajemnicy faktu dotychczasowej współpracy z UB. Jak podaje ppor. Bednarz w uzasadnieniu wniosku o wyeliminowanie go z czynnej sieci informatorów UB w okresie współpracy nie przekazał on informacji mających znaczenie operacyjne dla Wydz. III organów BP. Bezpośrednim powodem eliminacji była dekonspiracja w 1954r. przed informatorem UB ps. „Narew”. W archiwach IPN zachowały się 153 dokumenty dotyczące jego osoby w tym własnoręcznie pisane zobowiązania.

 

 

Dodaj komentarz