Kamiński Włodzimierz TW ps. „Włodek” Siedlce

By | 6 maja, 2017

Kamiński Włodzimierz s. Władysława ur. 28.92.1942 IPN Lu 00414/636 TW ps. „Włodek” nr. rej.6649 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Z wykształcenia inżynier urządzeń cieplnych. Kierownik Grupy Robót na terenie woj. siedleckiego z ramienia ZRJ-PB „Energopol” W Lublinie. Był werbowany pod kątem dopływu informacji w Sprawie Obiektowej kryptonim „Gospodarz”. Do współpracy pozyskał go na zasadzie dobrowolności 01.06.1983 ppor W. Dębiński st. insp. SB Wydz. V KW MO w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy. W zamian za współpracę SB anulowała jemu w 1983 roku zakaz wyjazdów zagranicę. W jego charakterystyce wystawionej przez kpt. Krzysztofa Siwińskiego 30.11.1985 możemy przeczytać między innymi://..//W okresie od 1983 do 1984 odbyto z TW 3 spotkania. W 1984 roku TW wyjechał na kontrakt zagraniczny do ZSRR. Od tego czasu kontrakt z nim został zerwany. Po powrocie z kontraktu w 1985 r. próby nawiązania z nim ponownego kontaktu nie przyniosły pozytywnego rezultatu. W związku z powyższym TW ps. „Włodek” jest nieprzydatny dla SB wobec powyższego należy- rozwiązać współpracę z TW „Włodek”, – Teczkę Personalną i Pracy złożyć w archiwum w kategorii akt B-10 W archiwach IPN zachowało się 35 mikrofilmów z dokumentami dotyczącymi jego osoby.

Dodaj komentarz