Kalinowski Wiesław TW ps. „Klemens” Sobieńki gm. Osieck

By | 6 maja, 2017

Kalinowski Wiesław s. Piotra ur. 28.03.1939 r. IPN Lu 00414/751 (2435/I) nr. Ew. 6651 TW ps. „Klemens” Sobieńki gm. Osieck

Wykształcenie podstawowe. Rolnik za wsi Sobieńki gmina Osieck w woj. siedleckim. Były przewodniczący Zarządu Gminnego NSZZ RI Solidarność w Osiecku. Do współpracy został pozyskany na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności obywatelskiej za ład i bezpieczeństwo w kraju 28.03.1983r. przez por. St. Włodarczyka kierownika grupy operacyjnej w Garwolinie Wydz. IV KW MO w Siedlcach do wykorzystania w Sprawach Obiektowych o kryptonimach „Solidarność Wiejska” i „Plon”. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. 14.12.1989 por. St. Włodarczyk wystawił wniosek o wyeliminowanie jego z czynnej sieci tw uzasadniając go tym, że jest on osobą mało inteligentną, ignorowaną przez środowisko w związku z tym, że nie radzi sobie na swoim 13-sto hektarowym gospodarstwie a udzielane przez niego informacje są enigmatyczne i nie przedstawiają wartości operacyjnej. W archiwach IPN zachowało się 29 mikrofilmów z dokumentami dotyczącymi jego osoby.

Dodaj komentarz