Jurasik Julian TW ps. „Zbigniew” Mińsk Mazowiecki

By | 6 maja, 2017

Jurasik Julian s. Jana ur. 14.05.1947r. IPN Lu 00419/162 TW ps. “Zbigniew” nr. rej. 5351 Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych w Mińsku Mazowieckim na stanowisku z-cy kierownika Internatu ds. pedagogicznych. Do współpracy z SB na zasadzie współodpowiedzialności obywatelskiej za ład i porządek w kraju pozyskał go 16.02.1970r. insp. Oper. Ref. d/s SB KP MO w Mińsku Mazowieckim por. A. Auguścik. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy. 19.01.1972r. postanowiono wyeliminować Tw ps. „Zbyszek” z czynnej sieci agenturalnej i złożenie jego teczki pracy i teczki personalnej w archiwum Wydziału „C” KW MO w Warszawie. We wniosku o wyeliminowanie możemy przeczytać: (zachowano oryginalną pisownię)//..// Ja inspektor RSB KP MO w Mińsku Mazowieckim por. A. Auguścik proszę o zezwolenie na wyeliminowanie z czynnej sieci agenturalnej tw. ps. „Zbigniew” nr. rej. 5351 //..// Wymieniony do współpracy został pozyskany 16.02.1970r. na zasadzie współodpowiedzialności obywatelskiej po pionie Wydziału III-go do przepracowania osób przechodzących po zagadnieniu „Polityka”. Od pozyskania do czerwca 1971r. spotkania z wymienionym odbywały się regularnie. Informacje dostarczał na piśmie, które miały charakter typu ogólnoinformacyjnego, dotyczyły one osób i sytuacji z terenu jego miejsca pracy, pod względem wartości operacyjnej nie miały większego znaczenia. W ostatnim okresie czasu sugerował swą nieprzydatność dla SB, niewykonywanie zadań tłumaczył brakiem czasu oraz dręczącą go chorobą płuc. W okresie wakacyjnym /lipiec, sierpień/ przebywał poza miejscem zamieszkania. Po powrocie z wakacji z powodu choroby płuc dwukrotnie przebywał w szpitalu na obserwacji często chorował z tej racji zaplanowane spotkania nie dochodziły do skutku. W rezultacie od lipca do grudnia br. nie odbyto z wymienionym spotkania. Kontakt z wymienionym ograniczał się do wymiany niewiążących informacji. W ostatnim okresie do posiadanej już choroby płuc dołączyły inne /korzonki/. Biorąc pod uwagę powyższe oraz niechęć wymienionego przejścia na kontakt innego pracownika. Przekwalifikowanie wymienionego po pionie Wydziału II jest niecelowe, dlatego też nie widzę perspektyw dalszego wykorzystania tw ps. „Zbigniew” i proponuję wyeliminowanie z czynnej sieci tajnych współpracowników.//..// W archiwach IPN zachowało się 81 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz