Jastrzębski Tadeusz TW ps. „Grażyna” Siedlce

By | 6 maja, 2017

Jastrzębski Tadeusz s. Nikodema ur. 06.02.1953r. IPN Lu 00414/334 TW ps. „Grażyna” nr. ew. 4029 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec z zawodu technik budowlany kierownik robót w Siedleckiej Spółdzielni Pracy Robót Inżynieryjno-Budowlanych. Wniosek o pozyskanie jego osoby na tajnego współpracownika do Sprawy Obiektowej kryptonim „Pajęczyna” wystawił 09.09.1978r. mjr. J. Żybura z-ca naczelnika Wydz. IV KW MO. Pozyskanie miało nastąpić na podstawie szantażu (usiłowanie wprowadzenia do obiegu fałszywych dolarów). Pozyskanie nastąpiło 12 września 1978 roku. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy ze służbą bezpieczeństwa przyjmując pseudonim konspiracyjny „Grażyna” . W początkowym okresie współpracy miał być wykorzystywany do ujawniania nieprawidłowości w budownictwie i udzielania informacji na temat budownictwa sakralnego. W okresie współpracy z tw odbyto 3 spotkania i 1 rozmowę. Informacje były małowartościowe i nie dotyczyły sfery zainteresowań Wydziału IV. Nie był wynagradzany.22.03.1985 kontrola MSW zaleciła zawieszenie z nim współpracy i złożeniem jego akt w Sekcji „C” WZO WUSW w Siedlcach w związku z tym, że utracił możliwość zdobywania informacji interesujących pion IV SB (brak kontaktów w środowisku klerykalnym i odmawianiem kontaktów z pracownikami SB). W archiwach IPN zachowało się 26 mikrofilmów z dokumentami dotyczącymi jego osoby.

Dodaj komentarz