Jaroszuk Stefan KO Siedlce

By | 6 maja, 2017

Jaroszuk Stefan s. Eugeniusza ur. 20.04.1951 IPN Lu 00419/75 kandydat na KO nr. rej. 1967 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe techniczne. Zatrudniony w Siedleckich Zakładach Jajczarsko-Drobiarskich, jako inżynier stażysta. Z racji zamieszkiwania w sąsiedztwie figurantki kwest. ewid. Kryptonim „Willa” i osobistej z nią znajomości był rozpracowywany od listopada 1973 przez oficera SB KP MO w Siedlcach szer. J. Łopaciuka, jako potencjalne źródło informacji na jej temat niezbędnych do operacyjnej kontroli jej osoby oraz do wykorzystania w pionie III KP MO. 26.04.1977 wystawiono wniosek o złożenie w archiwum Wydz. „C” teczki KO ps. SJ nr. rej. 1967 w którym czytamy: Ob. Stefan Jaroszuk wykorzystywany był w latach 1973-1975 jako kontakt operacyjny do kontroli działalności figuranta Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Willa”. W związku z wyjazdem w roku 1976 w/w KO do Lublina. Łączność z nim została zerwana. W związku z powyższym wnioskuję o złożenie w/w teczki w Archiwum Wydz. „C”, jako akta kategorii B-30. Wniosek podpisał mł. inspektor Wydz. IV KW MO w Siedlcach st. szer. J. Pachniewicz. W archiwach IPN zachowało się 20 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz