Jakonik Ireneusz TW ps. „Grzegorz” Suchożebry k. Siedlec

By | 6 maja, 2017

Jakonik Ireneusz s. Lucjana ur. 27.12.1962 IPN Lu 00414/637 TW ps. „Grzegorz” nr. rej. 7069 Suchożebry k. Siedlec

Mieszkaniec wsi Suchożebry k. Siedlec. Wykształcenie średnie o specjalności technik-rolnik. Zatrudniony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Siedlcach na stanowisku referenta. Do współpracy z SB zwerbował go 21.06.1985r. ppor. Tadeusz Cytrynowicz insp. Sekcji VI Wydz. V WUSW w Siedlcach na zasadzie dobrowolności. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Grzegorz”. W okresie 1985-1989 odbyto z nim tylko 4 spotkania, Przekazywane informacje dotyczyły sytuacji w siedleckim ZUS-sie. W związku z nieregularnym odbywaniem spotkań, nie przychodzenia na nie TW i ich zrywanie postanowiono rozwiązać w 1989r. z nim współpracę a jego akta złożyć w archiwum WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii B-10. W archiwach IPN znajduję się 30 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz