Jagodziński Wojciech Leszek TW ps. „Znak” Siedlce

By | 6 maja, 2017

Jagodziński Wojciech Leszek s. Eugeniusza ur. 06.06.1952r. IPN Lu 00414/559 TW ps. „Znak” nr. rej. 8103 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Z wykształcenia technik meliorant. Pracownik Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach na stanowisku inspektora Oddziału ds. Przedsiębiorstw Państwowych. Do współpracy z SB pozyskał go 28 maja 1986 roku na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności za ład i porządek w kraju mł. chor. Adam Przyboś insp. Wydz. VI WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy. Celem pozyskania było zabezpieczenie dopływu informacji w ramach prowadzonej sprawy obiektowej krypt. „Rola” o przedsiębiorstwach i pracownikach w sektorze rolnictwa uspołecznionego takich jak PGR-y, POM-y, SKR-y. W jego charakterystyce wystawionej 21.11.1989 przez chor. A. Przybosie możemy przeczytać między innymi: //..//Do dnia 87.06.02 TW był zatrudniony w Wydziale Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach. Do chwili obecnej odbyto z TW 30 spotkań. Informacje te przekazywał ustnie. Dotyczyły one nieprawidłowości występujących w jednostkach gospodarki uspołecznionej. Nie miały one większego znaczenia operacyjnego i nie można ich było wykorzystać do wszczęcia sprawy.//..// Po odejściu z pracy z Wydziału Rolnictwa tw rozpoczął działalność w prywatnym zakładzie (konserwacja podwozi). W tym czasie tw niechętnie umawiał się na spotkania stwierdzając, że nie posiada informacji pozostających w zainteresowaniu SB i MO.//..// Dalsza współpraca z SB go nie interesuje. Podczas przypadkowych spotkań tw przekazywał informacje ogólne, które nie posiadały znaczenia operacyjnego.//..// podczas współpracy tw nie był wynagradzany. Reasumując powyższe należy stwierdzić, iż tw ps. „Znak” w związku z obecną sytuacją społeczno-polityczną, aktualnym miejscem pracy jest źródłem małowartościowym. Przekazywane przez niego informacje nie posiadają wartości operacyjnej. //..// W związku z powyższym wnoszę o rozwiązanie dotychczasowej współpracy z tw ps. „Znak”, materiały złożyć do WZO WUSW w Siedlcach. W archiwach IPN zachowało się 38 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz