Izdebski Waldemar Mieczysław TW ps. „W-d” Matysy woj. siedleckie

By | 6 maja, 2017

Izdebski Waldemar Mieczysław s. Wacława ur. 04.12.1954 IPN Lu 00414/797 TW ps. „W-d” Matysy woj. Siedleckie

Mieszkaniec miejscowości Matysy. Wykształcenie wyższe techniczne o specjalności inżynier mechanizacji rolnictwa. Pracownik Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Akademia Rolnicza w Warszawie na stanowisku asystenta. Do współpracy z SB zwerbował go na zasadzie czerpania korzyści osobistych 09.04.1986 roku por. Włodzimierz Wójcik insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Sekwana” a w tym w szczególności: zachowania się obywateli PRL przebywających czasowo w krajach kapitalistycznych, kontrola zachowań cudzoziemców z kk przebywających na stażach i stypendiach w SGGW-AR w Warszawie. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „W-d”. W jego charakterystyce pracy wystawionej 19.01.1990 roku przez por. Wójcika możemy przeczytać, że w okresie współpracy odbyto z nim 6 spotkań. Ostatnie w 21.10.1988r. z tego względu, że w/w przebywał na studiach doktoranckich w ZSRR i ponadto zmienił miejsce zamieszkania z tego względu postanowiono zakończyć z nim współpracę a jego akta złożyć w archiwum Wydz. „C” WUSW w Siedlcach. W archiwach IPN znajduje się 48 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby

Dodaj komentarz