Izdebski Tadeusz TW ps. „Czarny” Łuków

By | 6 maja, 2017

Izdebski Tadeusz s. Stanisława 13.06.1952 IPN Lu 00414/59 TW ps. „Czarny” Łuków

Mieszkaniec Łukowa. Pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego w Łukowie pracownik Działu Technicznego. Pozyskany do współpracy z SB został 3.08.1976 w mieszkaniu prywatnym w Łukowie. Napisał własnoręcznie zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Czarny”. Dnia 15 IX 1976 wystawiono wniosek o rozwiązaniu współpracy w związku ze zmianą miejsca pracy. W okresie współpracy odbył trzy spotkania, podczas których przekazał wg. SB mało istotne informacje dotyczące swojego zakładu pracy. Został zwerbowany do współpracy przez st. sierż. sztabowego M. Firus Inspektora Wydziału III KW MO w Siedlcach

Dodaj komentarz