Idzikowska Honorata kandydat na TW WSP Siedlce

By | 6 maja, 2017

Idzikowska Honorata c. Ryszarda ur. 01.10.1957 IPN Lu 00419/92 kandydat na TW nr. rej. 2994 WSP Siedlce

Pochodząca z okolic Nowego Dworu studentka pierwszego roku matematyki WSP w Siedlcach. Przewodnicząca Rady Mieszkańców Domu Studenckiego nr. 1. Od 21.03.1977 do 4.10.1977 roku jej osobę opracowywana pod kątem zwerbowania jej na tajnego współpracownika SB. Opracowywaniem zajmował się st. sierż. J. Zawistowski st. insp. Wydz. III KW MO w Siedlcach. Celem werbunku miało być zapewnienie dopływu informacji do SO krypt. „Sorbona” i SO krypt. „Olimp”. Opracowywanie w/w zakończono 4.10.1977 r. a materiały dotyczące jej osoby złożono w archiwum Wydziału „C” KW MO w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii B-20 z powodu tego, że została skreślona z listy studentów i udała się do swojego stałego miejsca zamieszkania. W archiwach IPN znajduje się 45 dokumentów dotyczących jej osoby.

Dodaj komentarz