Goławska Alicja KO WZO Zimna Woda k. Łukowa

By | 5 maja, 2017

Goławska Alicja c. Eugeniusza ur. 21.11.1949 r. IPN Lu 00423/148 KO WZO WUSW w Siedlcach nr. rej. 7383 Zimna Woda k. Łukowa

Mieszkanka miejscowości Zimna Woda k. Łukowa. Wykształcenie zasadnicze zawodowe. Zatrudniona w charakterze kucharki w Zajeździe „Zimna Woda”. 15.11.1984 R. została zarejestrowana, jako Kontakt Operacyjny Sekcji „B” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Siedlcach, który sprawował kontrolę operacyjną nad w/w obiektem. Z ramienia WZO prowadzili ją następujący oficerowie SB: od 15.11.1984 r. mł chor. Ryszard Sitkiewicz i następnie od 25.02.1988 r. ppor. Jan Jurzyk. Współpracę zakończono 23.05.1990 r. z powodu zmian sytuacji społeczno-politycznej w Polsce i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych. W archiwach IPN znajduje się 7 dokumentów dotyczących jej osoby.

Dodaj komentarz