Garnek Bogdan TW „Jaskulski” Liw pow. Węgrów

By | 5 maja, 2017

Garnek Bogdan Stanisław s. Stefana ur. 17.08.1943r. IPN Lu 00414/154 i IPN Lu 00419/440 TW ps. „Jaskulski” nr. rej. 2709 Liw pow. Węgrów

Wykształcenie 7 klas szkoły podstawowej + trzyletnia szkoła organistów. Zamieszkały Liw powiat Węgrów. Organista w parafii rzymsko-katolickiej w miejscowości Liw. Do współpracy zwerbował go 11 maja 1965 roku ppor. Zdzisław Zdanowski oficer oper. ds. Bezp. KP MO w Węgrowie na zasadzie dobrowolności. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Jaskulski”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji na temat ks. Eugeniusza Borkowskiego proboszcza parafii Liw znanego z negatywnego stosunku do obecnych władz państwowych. (ks. Borkowski w przeszłości był już karany administracyjnie za organizacje nielegalnych zbiórek pieniędzy a w 1986r. odmówił udziału w zjeździe „księży postępowych”. W podległej mu parafii zorganizował szeroki aktyw kościelny, który zajmuje się organizowaniem nauki religii i zbiera pieniądze na potrzeby kościoła.). W notce ze spotkania kontrolnego z TW ps. „Jaskulski” wystawionej w październiku 1967 roku w Węgrowie przez mjr. Z. Piwońskiego z-cy komendanta ds. SB KP MO w Węgrowie możemy przeczytać: //..// W oparciu o analizę teczki pracy t.w. ps. „Jaskulski”, jaką przeprowadziłem osobiście, doszedłem do wniosku, że praca jego jest niewłaściwa i wymaga ustaleń przyczyn tego stanu. W takiej sytuacji wykorzystałem fakt planowanego spotkania w dniu 24 X 67r. o godz., 14.00 na które udałem się wspólnie z ppor. Zdanowskim. Po 15 minutach na wyznaczone miejsce t.w. stawił się. Większość pytań przemilczał o ile dotyczyły księży, imprez kościelnych lub aktywu kościelnego. //..// Podczas dalszego spotkania zaszła konieczność wyjaśnienia obiektywnych przyczyn, jakie składają się na ten stan, że „Jaskulski” milczy i nie odpowiada. //..// O swej pracy, do jakiej mnie panowie zaangażowali powiedziałem na spowiedzi i od tego czasu jest mi lżej i mam czyste sumienie, przyjąłem pozycję nieangażowania się i nigdy nie powiem nic na księży lub o sprawach związanych z kościołem, bo to jest wszystko związane z moim uczuciem religijnym, jako organista nie będę nic mówił, proszę dać mi spokój, ja chcę być wolny, może przyjdzie czas, że się sam zgłoszę, ale wówczas, gdy dojdę do przekonania, że taka potrzeba zaistnieje. //..// W takiej sytuacji powstała konieczność zdecydowania czy utrzymywać z nim kontakt i prowadzić proces szkolenia i wychowania. Wybrałem te ostateczne. Przed napisaniem zobowiązania o zachowaniu tajemnicy, oświadczyłem, że przez tak długi okres czasu był z nami nieszczery i nie zajmował podobnego stanowiska dużo wcześniej, nie ujawnił faktu wyspowiadania się. Ostrzegłem, że tajemnica służbowa, z jaką został związany będzie obowiązywać go w dalszym ciągu. Ponadto winien przestrzegać wszystkie przepisy administracyjne w przeciwnym wypadku będziemy mieli dużą pretensję, że jest nieszczery, nie lojalny. Na tym rozmowa została zakończona, pobraliśmy zobowiązanie od t.w. „Jaskulski” o fakcie przerwania z nim pracy i zaniechania łączności. Zobowiązanie napisał, w którym potwierdził również, że o ile dojdzie do przekonania to sam się zgłosi do naszej służby. //..// Współpracę zakończono 24 X 1967r. jego teczki pracy i personalną przekazano do archiwum Wydz. „C” KW MO w Warszawie. Na tę okoliczność napisał własnoręcznie zobowiązanie o zachowaniu w tajemnicy faktu dotychczasowej współpracy z SB. W okresie współpracy był 3 razy wynagradzany pieniężnie na ogólną sumę 800zł. W archiwach IPN znajduje się jego Taczka Personalna i Teczka Pracy zawierających 132 dokumenty dotyczące jego osoby.

 

 

Dodaj komentarz