Czapski Marian TW ps. „Stefan” Siedlce

By | 5 maja, 2017

Czapski Marian  s. Mieczysława 19.01.1951  IPN Lu 00414/623 TW ps. „Stefan” Siedlce

Technolog w FNS VIS Siedlce pozyskany do współpracy 28.06.1978 przez ppor. Marcina Pawlaka do operacyjnego zabezpieczenia FNS VIS. 15 lipca 1980r wystawiono wniosek o czasowe zawieszenie współpracy z powodu jego wyjazdu w kwietniu br. roku, jako kierownika grupy z woj. Siedleckiego do pracy w NRD. Do kraju powrócił 20.01.1985. Podczas pobytu w NRD był wykorzystywany, jako KO pseudonim „Marian”. 10.02.1982 podpisał zobowiązanie o zachowaniu w ścisłej tajemnicy rozmów z SB i o zobowiązaniu się do informowania SB o faktach działalności skierowanej przeciwko ustrojowi socjalistycznemu. Raporty ze spotkań KO 15.02.1985 (między innymi o uczęszczaniu do kościoła pracujących w NRD). 15.06.1985 KO „Marian” został pozyskany do współpracy 29.09.1982 na zasadzie dobrowolności. Jest chwalony za dobrą współpracę. Prace na terenie NRD zakończył 1 czerwca 1985.Charakterystyka TW „Stefan” z 01.12.1989. Pozyskany do współpracy  28.06.1978 przez ppor. Marcina Pawlaka w !987 roku został przekazany przez Pawlaka na kontrakt por. Krzysztofowi Śliwińskiemu. W okresie współpracy odbyto z TW 11 spotkań w trakcie, których przekazał 18 informacji o znikomym znaczeniu. W 1982.07.01 współpraca z TW została zawieszona z powodu jego wyjazdu na roboty kontraktowe do NRD. Po powrocie z NRD w 1985 TW nie podjął pracy w macierzystym zakładzie pracy, lecz otworzył prywatny zakłada stolarski. Próby ponownego nawiązania współpracy z TW zakończyły się niepowodzeniem, zdecydowanie odmówił dalszej współpracy motywując swoją decyzję nowymi uwarunkowaniami politycznymi w PRL. W związku z powyższym współpracę z TW postanowiono rozwiązać.

 

Dodaj komentarz