Czapski Jan TW ps. „Michał” Sokołów Podlaski

By | 5 maja, 2017

Czapski Jan s. Michała ur. 21.03.1958r. IPN Lu 00414/359 TW ps. „Michał” nr. rej. 6723 Sokołów Podlaski

Mieszkaniec Sokołowa Podlaskiego. Wykształcenie zasadnicze zawodowe. Kierowca w PKS Oddział Towarowo-Osobowy w Sokołowie Podlaskim. Do współpracy z SB pozyskał go 30.05.1983 roku mł. chor. Bogdan Pyziołek isp. SB Wydz. V WUSW w Siedlcach. Na tą okoliczność napisał własnoręcznie zobowiązanie. W kierunkowym planie wykorzystania TW ps. „Michał”, który opracował mł. chor. Pyziołek możemy przeczytać: (pisownia oryginalna) //..// Kierunkowy plan wykorzystania TW ps. „Michał” nr. ewid. 6723 TW ps. „Michał” ur. 21.03.1958r. narodowość i obywatelstwo polskie, pochodzenie społeczne chłopskie, wykształcenie zawodowe, żonaty, bezpartyjny, zatr. W Oddziale PKS Sokołów Podl. Do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa pozyskany został w dniu 30.05.1983r. na podstawie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek publiczny w kraju, przez mł. chor. B. Pyziołka Inspektora Wydziału II. Celem pozyskania było zapewnienie bieżącego dopływu informacji w okresie pobytu Papieża w Polsce. Jako jeden z czterech kierowców został wyznaczony do obsługi korespondentów zagranicznych. Z uwagi na to posiada naturalne możliwości informowania SB o postępowaniu i zachowaniu się ich podczas pobytu w Polsce Ponadto do zabezpieczenia wizyty papieża Oddelegowani będą również kierowcy z innych Oddziałów P. PKS z terenu woj. siedleckiego. Wobec tego będzie miał możliwość kontroli tych kierowców. Biorąc powyższe pod uwagę Tw wykorzystywany będzie w następujących kierunkach: – problemy techniczne i sytuacje konfliktowe w środowisku oddelegowanych kierowców, – kontaktach kierowców z Oddziału P. PKS z cudzoziemcami z kk zarówno w charakterze służbowym jak i prywatnym, – postępowaniu i poczynaniach oddelegowanych pracowników PKS niezgodnych z mianem „dobrego Polaka”, – postępowaniu i zachowaniu się dziennikarzy zachodnich podczas ich pobytu w Polsce, – docieranie osób do dziennikarzy z kk, oraz poruszane z nimi problemy. //..//  Współprace z TW ps. „Michał” zakończono 1.07.1985 z powodu nie przychodzenia na umówione spotkania i brakiem chęci do współpracy z SB. W archiwach IPN znajdują się 23 mikrofilmy zawierające dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz