Całka Władysław TW ps. „Witek” Mińsk Maz.

By | 5 maja, 2017

Całka Władysław s. Władysława ur. 10.02.1939 r. IPN Lu 00419/1461 TW ps. „Witek” nr. rej 7350 Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Z zawodu kierowca pracujący w Przedsiębiorstwie Państwowym „Pekaes Autotransport” baza Starachowice. Pozyskany do współpracy został na podstawie materiałów obciążających (jazda samochodem pod wpływem alkoholu) 15.09.1984r. przez insp. Gr. II SB RUSW w Mińsku Mazowieckim ppor. M. Gogaska. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Witek”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji na temat funkcjonowania transportu samochodowego ochranianego operacyjnie w ramach Sprawy Obiektowej krypt. „Transpol” nr. ew. 2106. 03.06.1989r. ppor. Gogaska wystawił wniosek o rozwiązanie współpracy z TW ps. „Witek”, w którym możemy przeczytać: //..//W trakcie współpracy TW ps. „Witek” przekazywał informacje ogólne dające jednak pewne rozpoznanie środowiska kierowców TIR. Od 01.02.1988r. przedsiębiorstwo „PEKAES” zwolniło go dyscyplinarnie z pracy za niewypełnianie obowiązków służbowych. Planował podjęcie pracy w warszawskim Oddziale „ORBIS” jednak bez skutku. W miesiącu styczniu 1988r. został ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń za spowodowanie wypadku. Czynił również staranie o uzyskanie pracy w IV Oddziale PKS w Warszawie. Według posiadanych informacji pracuje dorywczo. W ostatnim okresie nadużywa alkoholu. W chwili obecnej nie posiada dostępu do informacji będących w zainteresowaniu pionu II SB oraz do innych informacji interesujących SB. W związku z powyższym wnoszę o rozwiązanie współpracy z TW ps. „Witek” nr. ew. 7350 oraz o złożenie posiadanych materiałów w archiwum WZO WUSW w Siedlcach. W archiwach IPN zachowała się jego Teczka Personalna i Teczka Pracy razem 166 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz