Kowalewski Dariusz TW Siedlce

By | 27 kwietnia, 2017

Kowalewski Dariusz s. Jana ur. 14.06.1962 IPN Lu 00415/281 i IPN Lu 00425/241 TW ps. „ Siedlce kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne. Absolwent technikum Rybołówstwa Morskiego. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany w 1984 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej. Współpracę zakończono w kwietniu 1986 roku z powodu przejścia do rezerwy. Od listopada 1987 r. zatrudniony w PPD i UR „Gryf” na statku rybackim m/t „Hajduk” w charakterze mł. maszynisty. 1.09.1989 roku oficer operacyjny Wydz. II PB WOP w Szczecinie kpt. K. Sztuczka wystawił wniosek o złożeniu jego akt w archiwum Wydz. „C” WUSW w Siedlcach. Powodem takiej decyzji było to, że 18.08.1988 roku podczas wymiany załóg statku rybackiego odłączył się na lotnisku w Montrealu i pozostał w Kanadzie odmawiając powrotu do kraju a szczecińska jednostka kontrwywiadu wojskowego nie ma możliwości dalszej kontroli operacyjnej jego osoby. W archiwach IPN znajduje się 11 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz