Daniewicz Stefan TW ps. „Wicz” Mińsk Maz.

By | 27 kwietnia, 2017

Daniewicz Stefan s. Jana ur. 23.11.1926 IPN Lu 00419/210 TW  „Wicz” Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie średnie. Z zawodu szofer-mechanik Zatrudniony na stanowisku instruktora szkolenia zawodowego w PSS w Mińsku Mazowieckim. Do współpracy z PUBP w Mińsku Mazowieckim został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 10.11.1954 roku. Werbunku dokonał st. referent PUBP w Mińsku Mazowieckim Sontowicz Tadeusz. Celem werbunku było zapewnienie dopływu informacji o nastrojach i stosunkach panujących w PSS. 20 grudnia 1956 roku oficer operacyjny PU ds. BP w Mińsku Maz. chor. Wł. Szczepaniak wystawił wniosek o wyeliminowanie go z sieci agenturalno-informacyjnej argumentując to w sposób następujący: //..//W związku z tym, że w/w informator nie przejawia chęci do dalszej współpracy, oraz nie tkwi w żadnym rozpracowaniu, jak również to, że niema obecnie możliwości informowania o osobach nas interesujących – stawiam wniosek o wyeliminowanie go z sieci agenturalno-informacyjnej i przekazanie teczki personalnej i roboczej do archiwum Wydz. X-go W.U. ds. B.P. w Warszawie.//..// W archiwach IPN znajdują się 54 dokumenty dotyczące jego osoby

Dodaj komentarz