Bieluga Wiesław TW ps. „Wiatr” Siedlce

By | 26 kwietnia, 2017

Bieluga Wiesław s. Grzegorza ur. 02.02.1943r. IPN Lu 00414/939 i IPN Lu 00419/1882 t 1 i 2 TW ps. „Wiatr” nr. rej. 7787 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik-mechanik. Członek PZPR. Zatrudniony w Międzywojewódzkiej Usługowe Spółdzielni Inwalidów w Siedlcach, jako kierownik zakładu mechaniki samochodowej przy ulicy Widok. Do współpracy z SB został pozyskany 27.05.1987r. na podstawie współobywatelskiej odpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek publiczny w kraju. Pozyskania dokonał ppor. Lech Dębczak insp. SB Wydz. II WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z SB obierając sobie pseudonim konspiracyjny „Wiatr”.  Pozyskany został do Sprawy Obiektowej krypt. „Transpol”. Jego charakterystyce, którą wystawił 16.02.1990r. ppor. Jan Polański z Wydz. II WUSW w Siedlcach czytamy:(zachowano oryginalną pisownię) //..// Siedlce dn. 26.02.1990r. Tajne Spec. Znaczenia Egz. Pojed. CHARAKTERYSTYKA OB. Bieluga Wiesław //..// W/w został w dniu 25.09.85r. zarejstrowany został jako figurant w SOS krypt. „Kontakt”. Podstawą były jego kontakty utrzymywane z kierowcami TIR oraz częste wyjazdy do RFN. W dniu 28.05.1987r. pozyskano go do współpracy wykorzystując jego możliwości dotarcia do właściciela firmy handlowej „NOVITEX” Witolda Nowaka. Przez okres współpracy tw ps. „Wiatr” nie przekazał informacji które można było wykorzystać operacyjnie przez pion II. Po odejściu z pracy z tut. WUSW pracownika obsługującego, tw nie wyraził zgody na dalszą współpracę. W związku z powyższym postanowiono jak we wniosku o rozwiązaniu z w/w współpracy. Podpisał ppor. Jan Polański. //..//     Współpracę z nim zakończono 26.02.1990r. z powodu odmowy dalszej współpracy a jego akta złożono 2.03.1990r. w archiwum Wydz. „C” WUSW w Siedlcach. W archiwach IPN znajduje się 158 dokumentów dotyczących jego osoby w tym Teczka Pracy i Teczka Personalna.

 

Dodaj komentarz