Bieliński Wacław TW ps. „Czesław” Siedlce

By | 26 kwietnia, 2017

Bieliński Wacław s. Bolesława ur. 20.10.1941 IPN Lu 00414/828 i OPN Lu 00419/1757 TW ps. „Czesław” nr. rej. 8637 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie zasadnicze zawodowe 0 specjalności kierowca-mechanik. Zatrudniony w PKS Oddział Siedlce, jako kierowca. Do współpracy z SB pozyskał go 14.07.1987r. szer. Grzegorz Zarzycki insp. SB Wydz. V WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy obierając sobie pseudonim konspiracyjny „Czesław”. W jego charakterystyce pracy wystawionej 9.02.1990r. czytamy: (pisownia oryginalna)//..// Tajne spec. Znacz. CHARAKTERYSTYKA tw. ps. „Czesław” nr. ew. 8637 TW ps. „Czesław” mężczyzna lat 49 narodowość i obywatelstwo polskie, z zawodu kierowca mechanik zatrudniony w O/PKS Siedlce jako kierowca kom. dalekobieżnej. Do współpracy z SB pozyskany 18.08.1987 przez szer. G. Zarzyckiego inspektora wydziału V WUSW w Siedlcach na zasadzie współodpowiedzialności. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji o obiekcie w ramach SO krypt. „PEGAZ”. TW informacje przekazywał ustnie, były one (wyraz nieczytelny) i w miarę możliwości sprawdzane. Nie stwierdzono faktów dezinformacji. TW jest źródłem ogólnoinformacyjnym osoba zdyscyplinowana i operacyjnie wzorowa. Wnioski Z uwagi na syt. społeczno-polit. w kraju oraz dalszą reorganizację w resorcie spraw wewnętrznych jak również brak możliwości uzyskiwania informacji pozostających w zainteresowaniu SB wnoszę o rozwiązanie współpracy z TW z możliwością ponownego przejścia na kontakt, a t. personalną i pracy złożyć do archiwum Wydz. „C” WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kat. B-5. Materiałów nie udostępniać bez zgody osoby prowadzącej.(podpis nieczytelny) W archiwach IPN znajduje się 109 dokumentów dotyczących jego osoby w tym teczki pracy i personalna.

Dodaj komentarz