Bieguński Michał TW ps. „Żukowski” Siedlce

By | 26 kwietnia, 2017

Bieguński Michał s. Stanisława ur. 23.05.1932r. IPN Lu 00423/22 TW ps. „Żukowski” Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Od 1953r. student Politechniki Warszawskiej na Wydziale Komunikacji. Do współpracy z UB pozyskał go 23.03.1954r. Seliga Ryszard ref. Sekcji IV Wydz. V PU ds. BP w Siedlcach. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do agenturalnego rozpracowywania grupy młodzieży krypt. „Rasiści” podejrzanej o kontrrewolucyjna działalność w postaci pisania wrogich gazetek i listów o charakterze rasistowskim, wysłuchiwanie grupowo radia zachodniego i rozpowszechnienie wrogiej propagandy, dokonywania kradzieży i dokonywanie broni. W jego charakterystyce wystawionej 23 lipca 1955r. przez Ryszarda Seligę czytamy: //..//Charakterystyka informatora ps. „Żukowski” Wymieniony informator został zwerbowany 23 marca 1954r. na zasadach lojalności do sprawy wstępno-agenturalnego rozpracowania krypt. „Rasiści”. W okresie współpracy ciekawych materiałów od onf. „Żukowski” nie uzyskano a tylko doniesienia natury informacyjnej o poszczególnych rozpracowywanych osobach. Na podstawie doniesień informatora „Żukowski” przygotowane wymieniona sprawę do wyjaśnienia rzekomej kontrrewolucyjnej działalności figurantów rozpracowania, oraz wyjaśniono ją ostatecznie w wyniku, czego zaniechano dalszego rozpracowania z powodu braku podstaw. Informator do współpracy po zwerbowaniu ustosunkowany był pozytywnie. Polecone mu zadania wykonywał. Po otrzymaniu urlopu dziekańskiego na uczelni zerwał kontakt, bez którego pozostawał przez kilka miesięcy. Po nawiązaniu kontaktu odbyto kilka spotkań a po całkowitym wyjaśnieniu rozpracowania kryptonim „Rasiści” w m-cu styczniu 1955r. zerwano z nim kontakt na skutek braku konkretnego kierunku wykorzystania informatora, bez którego pozostaje do dnia dzisiejszego. Obecnie informator „Żukowski” nie posiada możliwości współpracy z organami B.P. po konkretnej sprawie i w związku z tym proponuję wyeliminowanie wymienionego z czynnej sieci agenturalnej, jako nieprzedstawiającego wartości operacyjnej. //..// (zachowano oryginalną pisownię) Współpracę zakończono 20.07.1955r. a jego akta przekazano do archiwum Wydz. X WU BP w Warszawie. W archiwach IPN zachowało się 17 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz