Biarda Ryszard TW ps. „Albin” Siedlce

By | 26 kwietnia, 2017

Biarda Ryszard s. Stanisława ur. 26.09.1942r. IPN Lu 00414/790 TW ps. „Albin” nr. rej. 6945 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik rolnik. Zatrudniony w Zakładzie Obrotu Rolnego Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Siedlcach na stanowisku kierownika działu. Do współpracy z SB na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju pozyskał go 11.12.1986 roku por. Roman Skwierczyński insp. SB Wydziału VI WUSW w Siedlcach. Na tę okoliczność własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z SB i obrał sobie pseudonim konspiracyjny „Albin”. Wcześniej od 1984r. był Kontaktem Operacyjnym. W jego charakterystyce pracy wystawionej 9.01.1990r. przez por. Skwierczyńskiego możemy przeczytać: //..// TW ps. „Albin” został pozyskany do współpracy w dniu 11 grudnia 1986 roku na zasadzie dobrowolności. Przez okres współpracy odbyto z TW 62 spotkania. Systematyczność współpracy z TW nie przedstawia wiele do życzenia z uwagi na pełnione przez TW stanowisko. Natomiast w pracy operacyjnej dał się poznać, jako współpracownik niezrównoważony, nie wykonywał powierzonych zadań i stawiał się na spotkania nieprzygotowany. Informacje przekazywane przez TW to informacje sygnalizacyjne, często do uzyskania drogą oficjalną. TW wykorzystywany był w sprawie obiektowej „Plon”. Ze względu na brak wartości operacyjnej informacji nie wykorzystano w innych sprawach operacyjnych. Miejscem spotkań z TW były Siedlce w godz. Od 10 do 14. TW nie był wynagradzany pieniężnie ani rzeczowo ze względu na małą wartość operacyjną informacji. TW był kontrolowany przez inne osobowe źródła sygnalizacyjne. Ponieważ w obecnej sytuacji społeczno-politycznej, zakres możliwości operacyjnych TW uległ znacznemu ograniczeniu, nie ma dostępu do interesujących nas informacji, przekazywane przez TW nie posiadają żadnej informacji operacyjnej. Dlatego też celowym jest rozwiązanie współpracy z TW ze względu na jego nieprzydatność operacyjną. Wyk. w 1 egz. (zachowano oryginalną pisownię).W archiwach IPN znajduje się 48 mikrofilmów zawierających dokumenty odnoszące się do jego osoby.

Dodaj komentarz