Białecki Jan TW ps. „Dudkiewicz” Garwolin

By | 26 kwietnia, 2017

Białecki Jan s. Stanisława ur. 08.05.1929 IPN Lu 00419/295 TW ps. „Dudkiewicz” Garwolin

Do współpracy z PUBP w Garwolinie został zwerbowany 13.05.1947 roku. Na okoliczność werbunku okoliczność własnoręcznie napisał zobowiązanie następującej treści: (zachowano oryginalną pisownię) //..//Zobowiązanie Ja niżej podpisany Białecki Jan zobowiązuję się dobrowolnie przystąpić do współpracy z organami Bezpieczeństwa Publicznego. Będę informował w/w organa o ludziach, którzy zajmują się agitacją i propagandą antypaństwową, jak również o ludziach tych, którzy dotychczas jeszcze tkwią w podziemiu, lub organizują nielegalne podziemne organizacje i przez swoją zbrojną, wrogą działalność, starają się obalić obecny ustrój w Polsce. Wszystkie moje meldunki będę podpisywał pseudonimem „Dudkiewicz”. Przyżekam uroczyście, że tajemnicę powierzona mi nigdy przed nikim i w żadnym wypadku nie zdradzę, a w razie zdrady będę pociągnięty do odpowiedzialności karnej za tą zdradę jak również wystąpienie antypaństwowe w dniu 1 maja – 47r., o czym jestem z góry uprzedzony. Garwolin 19/ V 47r. Białecki Jan //..//…W archiwach IPN znajduje się 5 stron dokumentów dotyczących jego osoby.

 

Dodaj komentarz