Biaduń Barbara TW ps. „Olga” Opole Nowe k. Siedlec.

By | 26 kwietnia, 2017

Biaduń Barbara c. Stanisława ur. 15.09.1958r. IPN Lu 00414/1765 i IPN Lu 00419/836 TW ps. „Olga” nr. rej. 7712 Opole Nowe k. Siedlec.

Mieszkanka Siedlec. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności krawcowa. Zatrudniona w Przedsiębiorstwie Obrotu Częściami Zamiennymi „Ardom” w Siedlcach na stanowisku operatora komputerów i maszyn fakturujących. Do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności za ład i bezpieczeństwo w kraju zwerbował ją 18.11.1985r. chor. Marian Kurowski insp. Wydz. V WUSW w Siedlcach. Celem werbunku było pozyskanie osobowego źródła informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Handel”. Własnoręcznie napisała zobowiązanie o współpracy obierając pseudonim konspiracyjny „Olga”. Współpracę zakończono 9.02.1990r. w związku ze zmianą sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacja resortu spraw wewnętrznych a 14.02.1990r. jej akta przekazano do archiwum Wydziału „C” WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii akt B-5. W archiwach IPN zachowało się 68 dokumentów dotyczących jej osoby.

Dodaj komentarz