Andruszkiewicz Stanisław TW ps. „Dom” Klimonty gm. Mordy

By | 26 kwietnia, 2017

Andruszkiewicz Stanisław s. Władysława ur. 15.04.2920 r. IPN Lu 00419/372 TW ps. „Dom” Klimonty gm. Mordy

Mieszkaniec wsi Klimonty gm. Mordy. W archiwach IPN zachowało się tylko 6 dokumentów dotyczących jego osoby w tym własnoręcznie napisane zobowiązanie o współpracy następującej treści: (pisownia oryginalna) //..// Zobowiązanie Ja Andruszkiewicz Stanisław s. Władysława ur. 15 IV 1920r. zam. wieś Klimonty gm. Stok Ruski zobowiązuję się współpracować z organami Bezpieczeństwa Publicznego dla wykrycia wrogich elementów którzy działają i sabotują przeciw ustrojowi demokratycznej Polski. Wszystko co będę widział i słyszał a co szkodzi państwu Polskiemu będę uczciwie i sumiennie donosił dla organów Bezpieczeństwa Publicznego. Wszystkie moje doniesienia będę podpisywał pseudonimem dom. Moją tajemnicę współpracy z organami Bezpieczeństwa Publicznego nie będę nikomu rozgłaszał nawet bliższemu rodzeństwu i kolegom bo za wykrycie tej tajemnicy będę pociągnięty do odpowiedzialności przed organami Bezpieczeństwa Publicznego jak za zdradę tajemnicy Wojskowej. Andruszkiewicz Stanisław //..//W archiwach IPN znajduje się 6 dokumentów dotyczących jego osoby.

 

Dodaj komentarz