Alaba Stanisław TW ps. „Ładny” Wola Serocka gm. Wodynie

By | 26 kwietnia, 2017

Alaba Stanisław s. Andrzeja ur. 1917 r. IPN Lu 00419/371 TW ps. „Ładny” Wola Serocka gm. Wodynie pow. Siedlce

Rolnik ze wsi Wola Serocka pow. Siedlce. Do współpracy z Powiatowym Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego w Siedlcach został zwerbowany 4.X.1947 roku. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy następującej treści: //..// Zobowiązanie Ja Alaba Stanisław syn Andrzeja zam. Wola Serocka gm. Wodynie pow. Siedlce jako uczciwy patriota daję zobowiązanie Organom Bezpieczeństwa Publicznego w Siedlcach, że będę wspułpracował z w/w Władzami dla wykrycia wrogów Polski Demokratycznej. Zobowiązuję się, że pracę swoją zachowam w ścisłej tajemnicy służbowej nigdy nie komu nie wyjawię. Materiały podawane do Władz przezemnie będę podpisywał pod ps. „Ładny” dla konspiracji mojego nazwiska. Dnia 4/ X 47 r. Alaba Stanisław s. Andrzeja zam. Wola Serocka pow. Siedlce//..// (zachowano oryginalną pisownię) W archiwach IPN znajduje się 5 dokumentów dotyczących jego osoby w tym kart ewidencyjne i własnoręcznie napisane zobowiązanie o współpracy. Ostatni dokument nosi datę 17.08.1978r.  

 

Dodaj komentarz