Pamięci pułkownika Kuklińskiego

By | 25 kwietnia, 2017

Pamięci Pułkownika Kuklińskiego

            W sobotę 22 kwietnia, w ramach obchodów Miesiąca Pamięci Narodowej, uczczono w Siedlcach pamięć pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, awansowanego pośmiertnie przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę do stopnia generała brygady. Ten cichy bohater zimnej wojny nie doczekał się za życia właściwego uznania w rodzinnym kraju. Cieszy jednak to, że po śmierci nie zapominamy o wkładzie jaki wniósł w osłabienie potęgi militarnej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, nazwanego przez Prezydenta Ronalda Regana „Imperium Zła”. Siedleckie uroczystości zostały zorganizowane z inicjatywy Tomasza Olko, Prezesa Fundacji „Gazety Podlaskiej” im. prof. Tadeusza Kłopotowskiego. Rozpoczęły się o godz. 17:30 pod tablicą poświęconą pamięci pułkownika Ryszard Kuklińskiego, która znajduje się na budynku Przedsiębiorstwa Budownictwa Mieszkaniowego M-3 przy ul. ks. Jana Niedziałka 13. Tablicę rok temu ufundował Zdzisław Skorupka, właściciel firmy, a zaprojektował i wykonał Andrzej Sołtysiuk. Wartę honorową zaciągnęli harcerze. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy Jarosław Głowacki, zastępca prezydenta Siedlec, w imieniu Prezydenta Wojciecha Kudelskiego odczytał list skierowany do uczestników uroczystości, po czym zebrani udali do Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Pułaskiego 5. Dalszą część obchodów rozpoczęło wręczenie przez Zofię Romaszewską orderów i odznaczeń państwowych przyznanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Za działalność opozycyjną w okresie komunizmu Orderem Odrodzenia Polski odznaczeni zostali: Jakub Zdunek – Krzyżem Oficerskim oraz Marcin Brynda i Dariusz Zdunek – Krzyżem Kawalerskim. Natomiast za działalność na rzecz rozwoju kultury polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczona została Joanna Woszczyńska. Następnie zebrani wysłuchali wykładu poświęconego płk. Ryszardowi Kuklińskiemu i obejrzeli materiał filmowy dotyczący pierwszej jego wizyty w wolnej Polsce, przygotowany przez TVP. Uroczystości zakończył koncert Leszka Czajkowskiego, piosenkarza, poety i kompozytora.

Jack Strong

Pod takim pseudonimem płk Ryszard Kukliński, oficer Sztabu Generalnego Ludowego Wojska Polskiego, podjął walkę w celu powstrzymania Związku Radzieckiego przed rozpętaniem konfliktu nuklearnego, w wyniku którego doszłoby do całkowitego zniszczenia Polski. Ówczesna radziecka doktryna wojenna zakładała uderzenie na państwa zachodnie dwoma rzutami strategicznymi. W pierwszym siły radzieckie stacjonujące na terenie Europy Środkowej wraz z armią polską, enerdowską i czechosłowacką miały uderzyć na Niemcy, Belgię, Holandię i Danię. Atak miał wesprzeć drugi rzut, w skład którego miały wchodzić wojska radzieckie stacjonujące na terenie Białorusi i Ukrainy. Maszerującą na zachód Armię Radziecką mógł tylko powstrzymać atak atomowy na Polskę. Plany radzieckie mogło przekreślić szczegółowe informowanie strony zachodniej o prowadzonych przygotowaniach. W tym celu na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku płk Ryszard Kukliński nawiązał współpracę z wywiadem amerykańskim. Czystość Jego intencji nie pozostawia wątpliwości. Za swoją działalność nie pobierał żadnego wynagrodzenia. Ryzykował własnym życiem. Wcześniej czy później każdy informator zostaje wykryty. Tak też było i w Jego przypadku. Po dziesięciu latach w obawie przed aresztowaniem został wraz z najbliższą rodziną wywieziony potajemnie z kraju. W tym czasie dostarczył Amerykanom ponad 40 tys. stron najtajniejszych dokumentów, które umożliwiły poznać plany Układu Warszawskiego. W planowaniu strategicznym wiedza o zamierzeniach przeciwnika jest bezcenna. Stany Zjednoczone mogły podjąć odpowiednie przeciwdziałania, które powstrzymały wybuch konfliktu nuklearnego.

Różne Drogi

W walce o niepodległość było wiele dróg. Jedną z nich poszedł płk Kukliński. Pracując w Sztabie Generalnym miał dostęp do tajemnic wojskowych Układu Warszawskiego. Zrobił z tego właściwy użytek. W tym czasie wspieranie wysiłków Stanów Zjednoczonych było jedyną nadzieją na osłabienie potencjału Związku Radzieckiego. Płk Kukliński rozpoczął współpracę z wywiadem amerykańskim po krwawym stłumieniu protestów robotniczych na Wybrzeżu. Zbigniew Brzeziński, doradca Prezydenta Jimmiego Cartera, nazwał płk. Kuklińskiego pierwszym polskim oficerem w NATO. W Polsce po jego ucieczce w celu zniesławienia rozpoczęto budowanie czarnej legendy, z której przejawami możemy się jeszcze i dzisiaj spotkać. Podejmowane działania dezinformacyjne najlepiej tłumaczą słowa gen. Wojciecha Jaruzelskiego – „Jeśli uznamy Kuklińskiego za bohatera, to znaczy że my wszyscy jesteśmy zdrajcami”. „Miałem moralny obowiązek robić to co robiłem” – mówił w jednym z wywiadów płk. Kukliński. Niestety Rzeczpospolita przez wiele lat starała się nie pamiętać o nim. Dopiero pod naciskiem Stanów Zjednoczonych został uniewinniony i zrehabilitowany. Przywrócono mu również stopień wojskowy. Za swoją działalność nie doczekał się za życia ani awansu ani odznaczenia państwowego. Działania jego były jednak radykalnym zerwaniem z PRL. Rzadkim w środowisku oficerów zawodowych Ludowego Wojska Polskie  (Witold Bobryk)

Poniżej kilka zdjęć z uroczystości autorstwa Witolda Bobryka

Wartę honorową pod tablicą zamieszczoną na frontonie biurowca przy ul. Ks. Niedziałka 13 w Siedlcach Przedsiębiorstwa Budownictwa Mieszkaniowego M3 Zdzisława Skorupki poświęconą płk. Ryszardowi Kuklińskiego zaciągnęli harcerze z siedleckiego ZHR

Kwiaty pod pamiątkową tablicą tablicą składa w imieniu Prezydenta RP Irena Zofia Romaszewska

Biała Sala Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach od lewej w pierwszym rzędzie Marcin Brynda, Joanna Woszczyńska, Jakub Zdunek, Marek Zdunek

Zofia Romaszewska doradca Prezydenta RP dekoruje Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski Jakuba Zdunka

Marcin Brynda dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez doradcę Prezydenta RP Zofię Romaszewską

Wspólne zdjęcie odznaczonych z doradcą Prezydenta RP Zofią Romaszewską. Od lewej stoją Marcin Brynda odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, Zofia Romaszewska, Jakub Zdunek odznaczony Krzyżem Oficerskim OOP, Joanna Woszczyńska odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Marek Zdunek odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP

Na koniec uroczystości odbył się okolicznościowy koncert w wykonaniu Leszka Czajkowskiego.

Dodaj komentarz